Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (EVTK)

EVTK-tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa 65−84-vuotiaiden terveydentilassa, elintavoissa, toimintakyvyssä sekä palvelujen ja apuvälineiden käytössä tapahtuneista pitkän ja lyhyen aikavälin muutoksista.

EVTK-tutkimus toteutettiin postikyselytutkimuksena joka toinen vuosi vuodesta 1985 alkaen vuoteen 2013. Vuosina 1985–1989 tutkimuksen kohdeväestö oli 65–79-vuotiaat, ja vuosina 1993–2013 kohdeväestönä oli 65–84-vuotiaat.

EVTK-tutkimus on ollut tärkeä väline terveyspoliittisessa suunnittelussa, ja tutkimusaineistoa on hyödynnetty lisäksi monissa tieteellisissä tutkimuksissa.

Vuodesta 2015 alkaen EVTK-tutkimus tuli osaksi Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimusta (ATH), jonka avulla seurattiin hyvinvoinnin ja terveyden muutoksia väestössä ja eri väestöryhmissä.

EVTK-tutkimuksen raportit

EVTK-tutkimuksen raportit alueittain

Kyselylomakkeet

Kyselylomakkeet löytyvät EVTK-tutkimuksen raporttien lopusta liitetiedostona.