Julkaisut

Tällä sivulla on listattu alkuperäisartikkelit ja katsaukset sekä kirjat ja kirjojen kappaleet, joissa AVTK-aineistoa on käytetty. Tiedot tätä vanhemmista julkaisuista sekä opinnäytetöistä ja raporteista ovat saatavissa AVTK-raporteissa julkaistuista julkaisuluetteloista.

Alkuperäisartikkelit ja katsaukset

2013

 • Castrén S, Sasnet S, Pankakoski M, Ronkainen JE, Helakorpi S, Uutela A, Alho H, Lahti T. An analysis of problem gambling among the Finnish working-age population: a population survey. BMC Public Health, 2013;13:519.

2012

 • Gray L, Merlo J, Mindell J, Hallqvist J, Tafforeau J, O'Reilly D, Regidor E, Næss O, Kelleher C, Helakorpi S, Lange C, Leyland AH.
  International differences in self-reported health measures in 33 major metropolitan areas in Europe. Eur J Public Health 2012; 22 (1):40-47.
 • Hervonen K, Alakoski A, Salmi TT, Helakorpi S, Kautiainen H, Kaukinen K, Pukkala E, Collin P, Reunala T. Reduced mortality in dermatitis herpetiformis: a population-based study of 476 patients. Br J Dermatol, 2012;167(6):1331-7.
 • Lahti-Koski M, Helakorpi S, Olli M, Vartiainen E, Puska P.
  Awareness and use of Heart Symbol by Finnish consumers. Public Health Nutrition, 2012;15(3):476-82.
 • Pärnänen A, Kaukinen K, Helakorpi S, Uutela A, Lähdeaho ML, Huhtala H, Collin P, Mäki M, Kurppa K. Symptom-detected celiac disease and adult height: a large cohort study. Eur J Gastroenterol Hepatol, 2012;24(9):1066-70.

2011

 • Heloma A, Helakorpi S, Honkonen J, Danielsson P, Uutela A.
  Exposure to second-hand smoke in Finnish workplaces and compliance with national smoke-free workplace legislation. Scandinavian Journal of Public Health 2011;39, 723–729.
 • Pohjanoksa-Mäntylä M,  Bell J.S, Helakorpi S, Närhi U, Pelkonen A, Airaksinen M.
  Is the Internet replacing health professionals? A population survey on sources of medicines information among people with mental disorders. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2011;46(5), 373–9.

2010

 • Helakorpi S, Mäkelä P, Uutela A.
  Alcohol Consumption before and after a Significant Reduction of Alcohol Prices in 2004 in Finland: Were the Effects Different across Population Subgroups? Alcohol & Alcoholism 2010; 45 (3), 286–292.
 • Männistö S, Laatikainen T, Helakorpi S, Valsta LM.
  Monitoring diet and diet-related chronic disease risk factors in Finland. Public Health Nutr. 2010 Jun;13(6A), 907–914.
 • Paalanen L, Prättälä R, Palosuo H, Helakorpi S, Laatikainen T.
  Socio-economic differences in the use of dairy fat in Russian and Finnish Karelia, 1994-2004. International Journal of Public Health 2010; 55 (4), 325–337.
 • Pärna K, Rahu K, Helakorpi S, Tekkel M.
  Alcohol consumption in Estonia and Finland: Finbalt survey 1994-2006. BMC Public Health 2010; 10, 261.
 • Tolonen H, Laatikainen T, Helakorpi S, Talala K, Martelin T, Prättälä R.
  Marital status, educational level and household income explain part of the excess mortality of survey non-respondents. Eur J Epidemiol 2010;25 (2), 69–76.

2009

 • Böckerman P, Johansson E, Helakorpi S, Uutela A.
  Economic inequality and population health: looking beyond aggregate indicators. Sociol Health Illn. 2009;31(3), 422–40.

2008

 • Helakorpi S, Martelin T, Torppa J, Patja K, Kiiskinen U, Vartiainen E, Uutela A.
  Did the Tobacco Control Act Amendment in 1995 affect daily smoking in Finland? Effects of a restrictive workplace smoking policy. J Public Health (Oxf.) 2008; 30 (4), 407–14.
 • Helakorpi S, Martelin T, Torppa J, Vartiainen E, Uutela A, Patja K.
  Impact of the 1976 Tobacco Control Act in Finland on the proportion of ever daily smokers by socioeconomic status, Preventive Medicine 2008; 46(49), 340–345.
 • Laaksonen M, Talala K, Martelin T, Rahkonen O, Roos E, Helakorpi S, Laatikainen T, Prättälä R.
  Health behaviours as explanations for educational level differences in cardiovascular and all-cause mortality: a follow-up of 60 000 men and women over 23 years. Eur J Public Health 2008; 18(1), 38–43.
 • Roos E, Talala K, Laaksonen M, Helakorpi S, Rahkonen O, Uutela A, Prättälä R.
  Trends of socioeconomic differences in daily vegetable consumption, 1979-2002. Eur J Clin Nutr 2008; 62(7), 823–33.
 • Talala K, Huurre T, Aro H, Martelin T, Prättälä R.
  Socio-demographic differences in self-reported psychological distress among 25-to 64-year-old Finns. Social Indicators Research 2008; 86(2):323–35.

2007

 • Borodulin K, Mäkinen T, Fogelholm M, Lahti-Koski M, Prättälä R.
  Trends and socioeconomic differences in overweight among physically active and inactive Finns in 1978–2002. Prev Med 2007; 45 (2-3), 157–62.
 • Böckerman P, Johansson E, Helakorpi S, Prättälä R, Vartiainen E, Uutela A.
  Does a slump really make you thinner? Finnish micro-level evidence 1978-2002. Health Econ. 2007 Jan;16(1), 103–7.
 • Idris BI, Giskes K, Borrell C, Benach J, Costa G, Federico B, Helakorpi S, Helmert U, Lahelma E, Moussa KM, Ostergren PO, Prättälä R, Rasmussen NK, Mackenbach JP, Kunst AE.
  Higher smoking prevalence in urban compared to non-urban areas: time trends in six European countries. Health Place 2007 Sep;13(3), 702–12.
 • Närhi U, Helakorpi S.
  Analgesic users sources of medicine information. International Journal of Pharmacy Practice 2007;15 (3), 251–253.
 • Närhi U, Helakorpi S.
  Sources of medicine information in Finland. Health Policy 2007;84(1), 51–7.

Kotimaisilla kielillä julkaistut alkuperäisartikkelit ja katsaukset

 • Halme J.T, Helakorpi S, Laitalainen E, Uutela A, Alho H.
  Rahapelaamisen tiheys on yhteydessä terveysriskeihin työikäisillä suomalaisilla. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2010;47, 98–108
 • Helakorpi S, Suominen S, Laitalainen E, Lindström B, Uutela A, Puska P.
  Suomen- ja ruotsinkielisten erot elintavoissa ja koetussa terveydessä. Suom. Lääkäril. 2009;64 (36), 2891–2899.
 • Helakorpi S, Uutela A, Puska P.
  Työikäisen väestön elintapojen muutokset. Ylipaino on yleistynyt ja alkoholin kulutus kasvanut. Suom Lääkäril 2007;62 (34), 2975–2980.
 • Piispa M, Helakorpi S, Uutela A, Jallinoja P.
  Huumekontaktit vähentyneet, huumehuoli ennallaan. Kansanterveyslaitoksen kyselyjen tuloksia. Yhteiskuntapolitiikka 2007;2, 187–196.

Kirjat ja kirjojen kappaleet

 • Helakorpi S, Raisamo S, Holstila A-L, Heloma A. Tupakointi Suomessa. Kirjassa Heloma A, Ollila H, Danielsson P, Sandström P, Vakkuri J (toim.) Kohti savutonta Suomea, tupakoinnin ja tupakkapolitiikan muutokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Teema 16, 2012.
 • Heloma A, Helakorpi S, Danielsson P, Vartiainen E, Puska P. Suomen tupakkapolitiikka ja -lainsäädäntö - kehitys vuodesta 1976 nykypäivään. Kirjassa Heloma A, Ollila H, Danielsson P, Sandström P, Vakkuri J (toim.) Kohti savutonta Suomea, tupakoinnin ja tupakkapolitiikan muutokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Teema 16, 2012.
 • Prättälä R., Helakorpi S., Sipilä N., Sippola R. & Sääksjärvi K. (toim.). Social Determinants of Health Behaviours. Finbalt Health Monitor 1998-2008. National Institute for Health and Welfare (THL), Report 25/2011. Helsinki 2011.
 • Helakorpi S., Sippola R. et al. Material and Methods. Kirjassa: Prättälä R, Helakorpi S, Sipilä N, Sippola R & Sääksjärvi K (toim.). Social Determinants of Health Behaviours. Finbalt Health Monitor 1998-2008. National Institute for Health and Welfare (THL), Report 25/2011. Helsinki 2011.
 • Helakorpi S., Mäkelä P., Sippola R. et al. Alcohol consumption. Kirjassa: Prättälä R., Helakorpi S., Sipilä N., Sippola R. & Sääksjärvi K. (toim.). Social Determinants of Health Behaviours. Finbalt Health Monitor 1998-2008. National Institute for Health and Welfare (THL), Report 25/2011. Helsinki 2011.
 • Health inequalities in Finland, Trends in socioeconomic health differences 1980–2005. Ministry of Social Affairs and Health Publications 2009:9. Helsinki 2009.
 • Borodulin K, Helakorpi S, Sulander T, Puusniekka R, Prättälä R. Physical activity. Kirjassa: Palosuo H,Koskinen S, Lahelma E, Kostiainen E, Prättälä R, Martelin T, Ostamo A, Keskimäki I, Sihto M, Linnanmäki E. (toim.).Health inequalities in Finland, Trends in socioeconomic health differences 1980–2005. Ministry of Social Affairs and Health Publications 2009:9. Helsinki 2009.
 • Helakorpi S, Mäkelä P, Helasoja V, Karvonen S, Sulander T, Uutela A. Alcohol use. Kirjassa: Palosuo H,Koskinen S, Lahelma E, Kostiainen E, Prättälä R, Martelin T, Ostamo A, Keskimäki I, Sihto M, Linnanmäki E. (toim.).
  Health inequalities in Finland, Trends in socioeconomic health differences 1980–2005. Ministry of Social Affairs and Health Publications 2009:9. Helsinki 2009.
 • Helakorpi S, Uutela A, Puska P. Health Behaviour and Related Trends. Kirjassa: Puska P, Vartiainen E,Laatikainen T, Jousilahti P, Paavola M. (toim.).
  The North Karelia Project: from North Karelia to National Action. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Teema-sarja. Helsinki 2009.
 • Laaksonen M, Helakorpi S, Karvonen S, Patja K, Sulander T. Smoking. Kirjassa: Palosuo H, Koskinen S,Lahelma E, Kostiainen E, Prättälä R, Martelin T, Ostamo A, Keskimäki I, Sihto M, Linnanmäki E. (toim.).Health inequalities in Finland, Trends in socioeconomic health differences 1980–2005. Ministry of Social Affairs and Health Publications 2009:9. Helsinki 2009.
 • Martelin T, Sainio P, Sulander T, Helakorpi S, Tuomi K, Koskinen S. Functional capacity. Kirjassa: Palosuo H,Koskinen S, Lahelma E, Kostiainen E, Prättälä R, Martelin T, Ostamo A, Keskimäki I, Sihto M, Linnanmäki E. (toim.).
  Health inequalities in Finland, Trends in socioeconomic health differences 1980–2005. Ministry of Social Affairs and Health Publications 2009:9. Helsinki 2009.