Tutkimuksen toteuttajat ja rahoitus

FinTerveys 2017 -tutkimusta, myös seurantatutkimusta, johdetaan ja koordinoidaan THL:n Hyvinvointivaikuttajat-osaston Väestönterveysyksikössä (aiemmin Kansanterveysratkaisut-osaston Kansanterveyden arviointi ja ennakointi -yksikössä). Tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui laaja joukko asiantuntijoita ja tutkijoita THL:n eri osastoilta ja yksiköistä sekä myös muista tutkimuslaitoksista ja yliopistoista.

FinTerveys 2017 -tutkimuksella on johtoryhmä sekä useita erilaisia asiantuntijaryhmiä. Tutkimuskokonaisuudesta vastaava henkilö on tutkimusprofessori Seppo Koskinen. Seurantatutkimuksen toteutuksesta vastaa tutkimuspäällikkö, dosentti Päivikki Koponen. Seurantatutkimuksen tiedonkeruun toteutusta ohjasi kenttäkoordinaattori Noora Ristiluoma. Suunnittelu- ja raportointiorganisaatioon kuuluu yli sata eri alojen tutkijaa ja asiantuntijaa.

Tiedonhallinnasta vastaavat Anne Juolevi ja Harri Rissanen. Seurantatutkimuksen tiedonhallintaan ja tietojärjestelmiin liittyviin tehtäviin osallistuivat myös keskeisesti Dennis Ahlfors, Marko Grönholm, Timo Koskenniemi, Juha Oksanen ja Jonas Sundman

Painokertoimien laadinnasta ja tilastollisten analyyseja koskevista ohjeista vastasi tutkimuspäällikkö Tommi Härkänen, raportoinnin ensimmäisiä tilastollisia analyyseja ovat tehneet tilastotutkija Arto Pietilä ja tutkija Marja Holm.

Tiedonkeruun ja sen henkilöstön koulutusten vastuuhenkilönä toimi Noora Ristiluoma  
Tiedonkeruun tutkimushoitajina toimivat Camilla Jordman, Pirjo Rähmönen, Satu Rämö, Pirjo Tarkiainen ja Ulla Viinikanoja.

Lisäksi tiedonkeruun puhelintyössä olivat mukana tutkijat Katri Sääksjärvi ja Laura Sares-Jäske ja tutkimusassistentti Ida Salo.  Katri Sääksjärvi osallistui myös puhelintyön kirjallisten ohjeiden laadintaan sekä tiedonkeruuseen osallistuneiden henkilöiden koulutukseen. 

Ulla Laitinen koordinoi suunnitteluvaiheessa kyselylomakkeiden eri versioiden laadintaa ja vastaisi lomakkeiden viimeistelystä.

Kutsujen ja paperisten kyselyiden taitto ja postitus sekä palautuneiden kyselyiden vastaanotto ja optinen tallennus tehtiin Tikkurilan Kopiopalvelu Oy:ssa.   

Tutkimuksen rahoitus

 Valtion lisätalousarviossa Covid 19 –tutkimukseen osoitettu THL:n koordinoima rahoitus.

Lisätietoja

thl.fi/finterveysseuranta
finterveysseuranta(at)thl.fi 

Koponen P., Ristiluoma N., Juolevi A., Pietilä A., Härkänen T., Rissanen H., Koskinen S. 2021. FinTerveys 2017-seurantatutkimus menetelmäkuvaus.