Aineiston korjaus ja viimeistely

Paperiset kyselylomakkeet tallennettiin ulkopuolisessa yrityksessä. Tallennusfirmalle oli laadittu ohjeet epäloogisten vastausten tallentamiseen. Jos ohjeiden jälkeen aineistoon jäi vielä epäselviä kohtia, joita ei voitu suoraan tallennusfirmassa tallentaa, tehtiin tallennuspäätökset THL:ssä.

Näiden jälkeen tehtiin koko aineistoon vielä korjaus- ja loogisuustarkistuksia. Pieni osa tutkittavista oli vastannut sekä paperikyselyyn että sähköiseen kyselyyn. Tällaiset tapaukset tarkistettiin, ja niistä jätettiin lopulliseen aineistoon täydellisemmän lomakkeen vastaukset (lomake, jossa oli enemmän vastauksia).