Eettiset kysymykset ja tietosuoja

FinTerveys 2017 -seurantatutkimus sai lokakuussa 2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin II tutkimuseettisen toimikunnan puoltavan lausunnon (asianumero: HUS/2391/2020). Tutkittaville lähetetyssä kutsukirjeessä oli linkki tutkimuksen verkkosivuille, joilta sai lisätietoa tutkimuksesta ja pääsi katsomaan tutkimuksen tietosuojaselostetta.
Tutkimuksen tietosuojailmoitus (pdf 176 kt)

Kyselylomakkeessa oli mainittu, että vastaamalla kyselyyn tutkittava suostuu siihen, että hänen henkilötietojaan käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti ja kyselyvastaus voidaan yhdistää terveyttä ja hyvinvointia koskeviin rekisteritietoihin. Lisäksi todettiin, että vastaaminen on vapaaehtoista. Puhelinhaastattelun alussa haastattelija kertoi edellä mainitut asiat tutkittavalle.