Kansallinen mielenterveysstrategia

Kesto:

11.2.2020 – 31.12.2030

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Mielenterveysstrategia 2020-30 logo, jossa on ikonihahmoina ihmisiä, puita ja taloja.

Kansallisen mielenterveysstrategian lähtökohta on mielenterveyden kokonaisvaltainen huomioiminen yhteiskunnassa ja sen eri toimialoilla ja tasoilla.

Tavoitteet

Kansallinen mielenterveysstrategia julkaistiin vuonna 2020. Mielenterveysstrategian tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus vuoteen 2030 asti. Strategia tunnistaa mielenterveyden merkityksen muuttuvassa maailmassa.

Mielenterveysstrategia 2020–2030 (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Mielenterveysstrategiassa on viisi painopistettä:

Lisäksi mielenterveysstrategiaan sisältyy Itsemurhien ehkäisyohjelma.
Lisätietoja Itsemurhien ehkäisyohjelmasta.

Toimeenpano

Kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpano keskittyy mielenterveystyön vahvistamisen kehittämistarpeisiin vuosina 2023-2024.

Strategiatyössä on tunnistettu, että mielenterveystyön kehittämiseksi Suomeen tarvitaan:

  • Väestötason malli mielenterveyden edistämiselle
  • Kattava tietopohja mielenterveyspalveluiden saatavuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta
  • Koulutusta ammattilaisille, jotta lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita voidaan vahvistaa
  • Uudistuvan mielenterveys- ja päihdelainsäädännön toimeenpanoon tukea muun muassa monimuotoisten palvelujen kehittämistarpeiden arvioimiseksi sekä stigman ja syrjinnän vähentämiseksi
  • Toimia mielenterveyden edistämiseksi ja itsemurhien ehkäisemiseksi haavoittuvimmassa asemissa oleville ryhmille. 

Strategian tehtävät 2023-2024

Vuosina 2020–22 strategian toimeenpano painottui mielenterveys- ja päihdepalveluiden saavutettavuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseen, itsemurhien ehkäisyyn, mielenterveyden edistämiseen ihmisten arkiympäristössä sekä mielenterveyden häiriöstä kärsivien työllistymiseen.

Yhteistyökumppanit

Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteystiedot

Outi Linnaranta
ylilääkäri
puh. 029 524 7517
[email protected]

Tämän sivun lyhytosoite on thl.fi/mielenterveysstrategia.