Kouluterveyskysely

Kesto:

1996–

Vastuuyksikkö:

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen

Koululaisia.

Mikä on Kouluterveyskysely?

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palveluista.

Kyselyyn vastaavat:

  • perusopetuksen 4. ja 5. luokkien oppilaat
  • perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat
  • lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat
  • ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat.

* Ammatillisissa oppilaitoksissa kyselyyn osallistuvat ammatillista perustutkintoa opiskelevat alle 21-vuotiaat.

Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Tietoja on kerätty perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyviltä vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvät lapset ovat mukana vuodesta 2017 alkaen. Perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaiden huoltajat ovat vastanneet kyselyyn vuosina 2017 ja 2019.

Missä Kouluterveyskyselyn tulokset julkaistaan?

Kuntakohtaiset Kouluterveyskyselyn tulokset ovat saatavissa THL:n sähköisestä tulospalvelusta. Tulosten verkko-osoite on thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset. Vuoden 2023 valtakunnalliset, kuntakohtaiset ja alueelliset tulokset julkaistiin 21. syyskuuta.

Oppilaitoskohtaiset tulokset ovat salasanalla suojattuja eli ne eivät ole avoimesti verkosta luettavissa. Linkki vuoden 2023 oppilaitoskohtaisiin tuloksiin toimitaan koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille 21.-22. syyskuuta.

Miten Kouluterveyskyselyn tuloksia voidaan hyödyntää päätöksenteossa?

  • Oppilaitokset käyttävät Kouluterveyskyselyn tarjoamaa tietoa kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, opiskeluhuoltotyössä sekä terveystiedon opetuksessa.
  • Kunnat hyödyntävät tuloksia hyvinvointijohtamisessa, esimerkiksi laadittaessa hyvinvointistrategiaa, lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa tai lastensuojelusuunnitelmaa.
  • Valtakunnan tasolla Kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään esimerkiksi politiikkaohjelmien ja erilaisten lakien toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa.

Yhteystiedot

Kouluterveyskyselyn info-puhelimen ja tutkijoiden yhteystiedot

Hyvinvointiareena

Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestivät Hyvinvointiareena 2023 -tapahtuman 26.-27.9.2023.

Tarkemmat tiedot päivittyvät Hyvinvointiareenan sivuille.

Kouluterveyskysely Facebookissa

Ajankohtaisia asioita Kouluterveyskyselystä julkaistaan Facebookissa.
Kouluterveyskyselyn Facebook-sivut

Facebookin logo