Tulosten hyödyntäminen

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen oppilaitoksissa, kunnissa ja hyvinvointialueilla

Kouluterveyskysely tuottaa kahden vuoden välein lasten ja nuorten hyvinvoinnista vertailukelpoista seurantatietoa koko maan, hyvinvointialueiden, kuntien sekä oppilaitosten välillä. Tässä tekstissä sanalla oppilaitos tarkoitetaan sekä toisen asteen oppilaitoksia että perusopetuksen kouluja.

Koko maan tulokset antavat kokonaiskuvan hyvinvointiin liittyvistä ilmiöistä kyselyvuoden aikana ja pitkällä aikavälillä. Kouluterveyskyselyn tulokset -sivulta löytyvästä THL:n ”Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi -tulosnäkymän” -osioista voi tarkastella 1) tuloksia karttanäkymässä, 2) alueiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita, 3) vertaillen alueita toisiinsa sekä 4) vertaillen indikaattoreita toisiinsa.

Vertailutietoa käyttävät esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointipalveluja kehittävät virkamiehet, päättäjät, tutkijat ja toimittajat sekä esimerkiksi opettajat yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Alueiden ja indikaattorien vertailunäkymistä löytyvät myös erikseen ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten tulokset sekä ruotsinkielisten oppilaitosten tulokset.

Kouluterveyskyselyn tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti toiminnan kehittämisessä kouluissa, oppilaitoksissa, kunnissa ja hyvinvointialueilla. Lue alasivuilta ehdotus siitä, miten tuloksista voi koostaa keskeisimmät keskustelujen pohjaksi sekä miten tuloksia kannattaa käsitellä päättäjien, työntekijöiden, lasten ja nuorten sekä huoltajien kanssa, kun tuloksia nivotaan opiskeluhuoltosuunnitelmiin, hyvinvointisuunnitelmiin ja toiminnan kehittämiseen. Alasivujen liitetiedostoista löydät myös ideoita ja keskustelutehtäviä tulosten käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa.

Kouluterveyskyselyn tulokset

Kouluterveyskyselyn tulokset ovat saatavilla tulospalvelusta.