Kouluterveyskyselyn toteuttaminen

Koululaisia välitunnilla.

Kouluterveyskyselyn toteutetaan joka toinen vuosi parittomina vuosina. Seuraava tiedonkeruu on keväällä 2025.

Kyselyyn vastaavat:

  • perusopetuksen 4. ja 5. luokkien oppilaat 3. - 31.3.2025
  • perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat 1. - 30.4.2025
  • lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat 1. - 30.4.2025
  • ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat 3.3. - 30.4.2025.

Ammatillisissa oppilaitoksissa kyselyyn osallistuvat ammatillista perustutkintoa opiskelevat alle 21-vuotiaat. Vuonna 2025 kysely suunnataan opinnot vuosina 2023–2025 aloittaneille opiskelijoille.

Toivomme, että myös erityiskoulut ja -oppilaitokset osallistuvat kyselyyn. Käytössä on suppea selkokielinen lomake oppilaille/opiskelijoille, joilla on merkittäviä vaikeuksia tekstin lukemisessa tai ymmärtämisessä. Selkokielinen lomake soveltuu myös avustajan kanssa vastattavaksi.

Kyselyyn vastataan koulu-/opiskelupäivän aikana opettajan valvonnassa. Kyselyyn vastataan nimettömästi. Vastaaminen on vapaaehtoista.

Lisätietoa kyselyn järjestämisestä oppilaitoksissa

Kouluterveyskysely on arvioitu THL:n tutkimuseettisessä työryhmässä vuosina 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 ja 2022.