Usein kysytyt kysymykset

Tämän sivun sisältö

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi -tulosnäkymä

Miten löydän oman kuntani tulokset?

Uusi Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi -tulosnäkymä (Tableau) sisältää kunnan kaikki tulokset sekä niistä nostetut vahvuudet ja kehityskohteet. Voit verrata oman kunnan tuloksia muihin kuntiin sekä hyvinvointialueen ja koko maan tuloksiin. Voit myös ladata tulokset kuvina, PowerPoint- tai Excel-muodossa.

Mistä löydän ohjeet Tableau-tulosnäkymän käyttöön?

Jokaisen Tableau-sivunäkymän oikeassa ylälaidassa on punainen suurennuslasi-kuvake. Viemällä hiiren osoittimen kuvakkeen päälle, kyseisen näkymän ohjeteksti avautuu.

Miten saan ladattua kaikki kunnan tulokset itselleni?

Voit ladata Tableau-tulosnäkymässä tuloksia kuvina tai PowerPoint-muodossa. Katso sivun oikean yläreunan kuvake (Download).

Voit myös ladata kaikki tulokset etusivulta Excel-muodossa (sininen painike ”Lataa koulun ja koulutuksen järjestäjän data”).

Voit myös ladata tulokset Excel-, pdf- tai csv-muodossa tilastokuutiossa (TIKU).

Alueellisia tuloksia voi tarkastella taustatekijöiden mukaan, jos alueella on kyseiseen taustaryhmään kuuluvia vastaajia vähintään 50.

Mitä ruotsinkieliset oppilaitokset ja muut oppilaitokset tarkoittavat?

Ruotsinkielisten oppilaitosten virallinen opetuskieli on ruotsi. Muut oppilaitokset ovat oppilaitoksia, joiden virallinen opetuskieli on muu kuin ruotsi. Käytännössä suurin osa näistä on suomenkielisiä oppilaitoksia.

Mitä tarkoittaa tulosten tarkastelu syntyperän mukaan?

Tuloksia voi tarkastella syntyperän mukaan: 1) suomalaistaustainen, 2) ulkomaalaistaustainen, syntynyt Suomessa, 3) ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla. Katso lisätietoa syntyperäluokituksesta.

Kenelle voin jakaa tietoa kunnan tuloksista?

On tärkeää käsitellä tuloksia esimerkiksi oppilaitoksesi henkilöstön, oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien tai muiden toimijoiden kanssa.

Miksi tulosnäkymä on tyhjä?

Tarkasta kaikki valinnat tulosnäkymän ylälaidasta. Esimerkiksi onko valittu alue oikea ja vastaako kohderyhmä oikeaa kouluastetta. Jotkut indikaattorit näkyvät vain tietyiltä kouluasteilta.

Miksi jonkun indikaattorin tulosta ei näy?

Indikaattorin tulos ei näy:

  • Jos vastaajamäärä ei riitä tyttöjen tai poikien tuloksen näyttämiseen erikseen, näytetään vain Yhteensä-tulos. Yhteensä-tulokseen lasketaan mukaan myös ne vastaajat, jotka eivät ole ilmoittaneet virallista sukupuoltaan.
  • Koulutuksen järjestäjän, kunnan, hyvinvointialueen sekä koko maan tulokset: vastaajamäärä on alle 30 tai jos vastaajamäärä on alle 60 ja tapauksia on alle 5.

Millä perusteella kunnan tulosten vahvuudet ja kehittämiskohteet nousevat?

Tulosten nouseminen perustuu indikaattorin vaihteluvälillä standardoituun muutokseen. Eli tuloksia tarkastellaan suhteessa koko maan tulokseen tai edelliseen tiedonkeruuseen.

Miksi kunnan kaikkien oppilaitosten vastaajamäärä yhteenlaskettuna ei ole aina sama kuin kuntakohtainen vastaajamäärä?

Oppilaitoskohtaisissa vastaajamäärissä ovat mukana myös suppeaan selkokieliseen lomakkeeseen vastanneet, kun taas kuntakohtaisissa vastaajamäärissä he eivät ole mukana.

Oppilaitoskohtainen tulosnäkymä

Miten löydän oman oppilaitokseni tulokset?

Tieto vähintään 20 vastaajan oppilaitoksen tuloksista on lähetetty oppilaitokseen yhteen sähköpostiosoitteeseen, yleisimmin rehtorille.

Uusi Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi -tulosnäkymä (Tableau) sisältää oppilaitoksen kaikki tulokset sekä niistä nostetut vahvuudet ja kehityskohteet. Voit verrata tuloksia oman koulutuksen järjestäjän ja kunnan sekä hyvinvointialueen ja koko maan tuloksiin. Voit myös ladata tulokset kuvina, PowerPoint- tai Excel-muodossa.

Kenelle tieto oppilaitoksen tuloksista lähetetään?

Viesti oppilaitoksien tuloksiin liittyen lähetetään oppilaitoksen yhteyshenkilölle yhteen sähköpostiosoitteeseen.

Miten oppilaitoskohtaiseen näkymään kirjaudutaan?

Tarvitsette oppilaitoskohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Katso kuvallinen ohje kirjautumiseen.
Ohje kirjautumiseen

Kenellä on oikeus käyttää oppilaitoskohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa Tableau-näkymään?

Useampi henkilö voi käyttää oppilaitoksen käyttäjätunnusta ja salasanaa. Voitte sopia oppilaitoksessa rehtorin johdolla, kenelle näiden tunnusten jakaminen on tarkoituksenmukaista.

Miksi en pääse kirjautumaan sähköpostilla tulleesta linkistä?

Jos et saanut luotua tunnusta Tableau-järjestelmään tai sinulle tullut linkki ei toimi, voit luoda käyttäjän Tableaun rekisteröitymissivulla (Tableau). Käytä käyttäjän luomiseen sitä sähköpostiosoitetta, mihin alkuperäinen tulosviesti tuli (lähettäjänä [email protected]).

Käyttäjän luomisen jälkeen saat kyseiseen sähköpostiosoitteeseen varmistusviestin siitä, että olet luomassa käyttäjää. Paina viestissä olevaa linkkiä ja käyttäjän luominen on valmis. Tämän jälkeen voit kirjautua oppilaitoskohtaisiin tuloksiin luomallasi tunnuksella Tableaun kirjautumissivulla (Tableau).

Miten saan ladattua kaikki oppilaitokseni tulokset itselleni?

Kirjauduttuasi Tableau-tulosnäkymään voit ladata tuloksia kuvina tai PowerPoint-muodossa. Katso sivun oikean yläreunan kuvake (Download).

Voit myös ladata kaikki tulokset etusivulta Excel-muodossa (sininen painike ”Lataa koulun ja koulutuksen järjestäjän data”).

Kenelle voin jakaa tietoa oppilaitoskohtaisista tuloksista?

On tärkeää käsitellä tuloksia esimerkiksi oppilaitoksesi henkilöstön, oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien tai muiden toimijoiden kanssa.

Miksi tulosnäkymä on tyhjä?

Tarkasta kaikki valinnat tulosnäkymän ylälaidasta. Esimerkiksi onko valittu alue oikea ja vastaako kohderyhmä oikeaa kouluastetta. Jotkut indikaattorit näkyvät vain tietyiltä kouluasteilta.

Miksi jonkun indikaattorin tulosta ei näy?

Indikaattorin tulos ei näy:

  • Oppilaitoskohtaiset tulokset: vastaajamäärä on alle 20 tai jos vastaajamäärä on alle 50 ja tapausten lukumäärä on alle 5.
  • Jos vastaajamäärä ei riitä tyttöjen tai poikien tuloksen näyttämiseen erikseen, näytetään vain Yhteensä-tulos. Yhteensä-tulokseen lasketaan mukaan myös ne vastaajat, jotka eivät ole ilmoittaneet virallista sukupuoltaan.
  • Koulutuksen järjestäjän, kunnan, hyvinvointialueen sekä koko maan tulokset: vastaajamäärä on alle 30 tai jos vastaajamäärä on alle 60 ja tapauksia on alle 5.

Millä perusteella oppilaitoksen tulosten vahvuudet ja kehittämiskohteet nousevat?

Tulosten nouseminen perustuu indikaattorin vaihteluvälillä standardoituun muutokseen. Eli tuloksia tarkastellaan suhteessa koko maan tulokseen tai edelliseen tiedonkeruuseen.

En löydä oppilaitokseni tuloksia, olen unohtanut salasanan tai oppilaitoksen yhteyshenkilö on vaihtunut. Mitä teen?

Ota yhteyttä kouluterveyskysely(at)thl.fi.

Miksi kunnan kaikkien oppilaitosten vastaajamäärä yhteenlaskettuna ei ole aina sama kuin kuntakohtainen vastaajamäärä?

Oppilaitoskohtaisissa vastaajamäärissä ovat mukana myös suppeaan selkokieliseen lomakkeeseen vastanneet, kun taas kuntakohtaisissa vastaajamäärissä he eivät ole mukana.