Vanliga frågor

Sidans innehåll

Barns och ungas hälsa och välbefinnande -resultatvyn

Hur hittar jag resultaten för min egen kommun?

Den nya Barns och ungas hälsa och välbefinnande -resultatvyn (Tableau) innehåller kommunens alla resultat samt de styrkor och utvecklingsobjekt som framhålls. Du kan jämföra resultaten från den egna kommunen med andra kommuners, välfärdsområdets och hela landets resultat. Du kan också ladda ner resultaten i bildform, i Powerpoint- eller Excel-format.

Var hittar jag anvisningar om användningen av Tableau-resultatvyn?

Uppe till höger på varje sida i Tableau finns en ikon som föreställer ett rött förstoringsglas. Genom att föra muspekaren över ikonen får man fram en anvisning om vyn i fråga.

Hur kan jag ladda ner alla kommunens resultat åt mig själv?

Du kan ladda ner resultaten som bilder eller i Powerpoint-format i Tableau-resultatvyn. Se ikonen (Download) uppe till höger på sidan.

Du kan också ladda ner alla resultat från startsidan i Excel-format (den blå knappen "Ladda ner skolans och utbildningsanordnarens data").

Du kan också ladda ner resultaten i Excel-, pdf- eller csv-format i statistikkuber (TIKU).

Regionala resultat kan granskas enligt bakgrundsfaktorer om det i området finns minst 50 respondenter i bakgrundsgruppen i fråga.

Vad innebär svenskspråkiga läroanstalter och övriga läroanstalter?

Svenskspråkiga läroanstalter har svenska som officiellt undervisningsspråk.

Övriga läroanstalter är läroanstalter vars officiella undervisningsspråk är något annat än svenska. I praktiken är största delen av dessa finskspråkiga läroanstalter.

Vad innebär en granskning av resultaten enligt härkomst?

Resultaten kan granskas enligt härkomst: 1) person med finländsk bakgrund, 2) person med utländsk bakgrund, född i Finland, 3) person med utländsk bakgrund, född utomlands. Se mer information om härkomst.

Vem kan jag dela information om kommunens resultat med?

Det är viktigt att behandla resultaten till exempel med läroanstaltens personal, eleverna, studerandena och vårdnadshavarna eller andra aktörer.

Varför är resultatvyn tom?

Kontrollera alla val i övre kanten av resultatvyn. Kontrollera till exempel att du har valt rätt område och att målgruppen motsvarar rätt skolstadium. Vissa indikatorer syns endast för vissa skolstadier.

Varför syns inte resultatet för en viss indikator?

Indikatorns resultat syns inte:

  • Om antalet respondenter inte är tillräckligt för att visa resultaten för flickor och pojkar separat, visas endast det totala resultatet. Det totala resultatet inbegriper också de respondenter som inte har uppgett sitt officiella kön.
  • Resultat per utbildningsanordnare, kommun, välfärdsområde och för hela landet: Antalet respondenter är färre än 30 eller så är antalet respondenter färre än 60 och antalet fall färre än 5.

På vilka grunder framkommer styrkorna och utvecklingsobjekten i kommunens resultat?

Höjningen av resultaten grundar sig på en standardisering av indikatorns variationsintervall, dvs. resultaten granskas i förhållande till resultatet i hela landet eller föregående datainsamling.

Varför är det totala antalet svarande av alla läroanstalterna i kommun inte alltid detsamma som antalet svarande per kommun?

Antalet svaranden enligt läroanstalt innehåller även de som svarade på komprimerat lättläst frågeformulär, men antalet svaranden enligt kommun inte innehåller dem.

Läroanstalternas resultat

Hur hittar jag resultaten för min egen läroanstalt?

Information om resultaten från en läroanstalt med minst 20 respondenter har skickats till en e-postadress som är kopplad till läroanstalten, oftast till rektorn.

Den nya Barns och ungas hälsa och välbefinnande -resultatvyn (Tableau) innehåller läroanstaltens alla resultat samt de styrkor och utvecklingsobjekt som framhålls. Du kan jämföra resultaten med resultaten från den egna utbildningsanordnaren och kommunen samt välfärdsområdet och hela landet. Du kan också ladda ner resultaten i bildform, i Powerpoint- eller Excel-format.

Vem får information om läroanstaltens resultat?

Meddelandet om läroanstalternas resultat skickas till läroanstaltens kontaktperson via e-post.

Hur loggar man in i den läroanstaltspecifika vyn?

Ni behöver läroanstaltens användarnamn och lösenord. Se en bildförsedd anvisning.
Anvisningen för inloggning

Vem har rätt att använda läroanstaltens användarnamn och lösenord i Tableau-vyn?

Flera personer kan använda läroanstaltens användarnamn och lösenord. Ni kan under rektorns ledning komma överens om vilka det är ändamålsenligt att dela ut dem till.

Varför kan jag inte logga in med länken som kom per e-post?

Om du inte har kunnat skapa ett konto i Tableau-systemet, eller om länkarna som skickats till dig inte fungerar, kan du skapa en användare på Tableaus registrering-sidan (Tableau). Använd i användarskapandet den e-postadress som ursprungliga resultatmeddelandet kom till (avsändare [email protected]).

När du har skapat ett användarkonto i Tableau-systemet får du ett e-postmeddelande som bekräftar att du skapar en användare. Klicka på länken i bekräftelsemeddelandet så har användaren skapats. Därefter kan du logga in till skolspecifika resultaten med nya användarkontot på Tableaus inloggning-sidan (Tableau).

Hur kan jag ladda ner alla resultat från min läroanstalt?

När du har loggat in i Tableau-resultatvyn kan du ladda ner resultaten som bilder eller i Powerpoint-format. Se ikonen (Download) uppe till höger på sidan.

Du kan också ladda ner alla resultat från startsidan i Excel-format (den blå knappen "Ladda ner skolans och utbildningsanordnarens data").

Vem kan jag dela information om läroanstaltens resultat med?

Det är viktigt att behandla resultaten till exempel med läroanstaltens personal, eleverna, studerandena och vårdnadshavarna eller andra aktörer.

Varför är resultatvyn tom?

Kontrollera alla val i övre kanten av resultatvyn. Kontrollera till exempel att du har valt rätt område och att målgruppen motsvarar rätt skolstadium. Vissa indikatorer syns endast för vissa skolstadier.

Varför syns inte resultatet för en viss indikator?

Indikatorns resultat syns inte:

  • Resultat per läroanstalt: Antalet respondenter är färre än 20 eller så är antalet respondenter färre än 50 och antalet fall färre än 5.
  • Om antalet respondenter inte är tillräckligt för att visa resultaten för flickor och pojkar separat, visas endast det totala resultatet. Det totala resultatet inbegriper också de respondenter som inte har uppgett sitt officiella kön.
  • Resultat per utbildningsanordnare, kommun, välfärdsområde och för hela landet: Antalet respondenter är färre än 30 eller så är antalet respondenter färre än 60 och antalet fall färre än 5.

På vilka grunder framkommer styrkorna och utvecklingsobjekten i läroanstaltens resultat?

En höjning av resultaten i vyn grundar sig på en standardiserad förändring inom indikatorns variationsintervall. Resultaten granskas alltså i förhållande till hela landets resultat eller föregående datainsamling.

Jag hittar inte läroanstaltens resultat, jag har glömt lösenordet eller läroanstaltens kontaktperson har bytts ut. Vad ska jag göra?

Kontakta kouluterveyskysely(at)thl.fi.

Varför är det totala antalet svarande av alla läroanstalterna i kommun inte alltid detsamma som antalet svarande per kommun?

Antalet svaranden enligt läroanstalt innehåller även de som svarade på komprimerat lättläst frågeformulär, men antalet svaranden enligt kommun inte innehåller dem.