Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointialueilla ja kunnilla on yhteinen lakisääteinen velvoite huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä. Itse- ja omahoito, varhainen tuki ja hyvinvointia edistävään toimintaan osallistuminen voivat ehkäistä palvelutarpeen kasvua. Myös järjestöillä on tärkeä tehtävä ja rooli asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

THL tukee hyvinvointialueita monin eri tavoin, jotta hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vahvistuu alueen toimintaympäristössä ja sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suomen kestävän kasvun ohjelman puitteissa tapahtuva tuki kohdistuu pilari 4 investoinneissa 2 ja 4 tehtävään työhön.

Tuen tavoitteena on muun muassa varmistaa, että tiedonhallinnan rakenteet ja ratkaisut ovat yhtenäisiä ja että uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto auttaa vastaamaan kasvaneisiin palvelutarpeisiin ja investoimaan edistävään ja ehkäisevään työhön sekä arjen tukeen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti

THL koordinoi ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämistyötä, joka tuo hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan helposti löydettäväksi. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonsepti koostuu monialaisista hyvinvointia ja terveyttä edistävistä palveluista, asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalleista ja digitaalisista palvelutarjottimista. Kehitystyön tavoitteena on, että asukkaat ja ammattilaiset löytävät helposti eri toimijoiden järjestämät hyvinvointia edistävät palvelut. Jatkossa sote-ammattilaiset, kuten lääkärit, terveydenhoitajat ja sosiaalityöntekijät, pystyvät ohjaamaan asiakkaita entistä sujuvammin ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia vahvistavien palvelujen piiriin. Näin voidaan vaikuttaa merkittävästi paitsi asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin, myös hillitä kasvavia sote-kustannuksia.

HYTE-toimintamallien arviointijärjestelmä

Projektissa kehitettään digitaalista HYTE-toimintamallien arviointijärjestelmää ja palvelua, joka kokoaa tietoa systemaattisesti arvioiduista hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen toimintamalleista ja niiden vaikuttavuudesta. Palvelu vastaa kysymykseen, mikä näyttöön perustuva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli on vaikuttava, mikä ei ja miksi.

HYTE-toimintamallien arviointi tukee hyvinvointialueiden päätöksentekoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja resurssien optimaalisessa kohdentamisessa. Arvioitu tieto HYTE-toimintamallien vaikuttavuudesta vastaa kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjien ja asiantuntijoiden tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Lue lisää HYTE-toimintamallien arviointijärjestelmän kehittämisestä