Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset -webinaarisarja

Ihmisiä kaupungissa kävelemässä suojatiellä. Aurinko paistaa vastaan ja varjot ovat pitkiä.

Koronavirusepidemia ja sen torjuntatoimet vaikuttavat väestöön ja yhteiskuntaan monin tavoin sekä välittömästi että viiveellä. Useissa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa on käynnissä tutkimuksia epidemian yhteiskunnallisista vaikutuksista ja keinoista, joilla haittoja voitaisiin minimoida.

THL järjesti vuonna 2021 yhdessä muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa webinaarisarjan, joka kokosi yhteen eri tutkimusten tuloksia koronavirusepidemian yhteiskunnallisista vaikutuksista. Webinaarisarjan kohderyhmänä olivat päättäjät ja eri alojen tutkijat.

Sarjan ensimmäinen webinaari järjestettiin kesäkuussa ja loput pidettiin syksyn aikana. 

Webinaarisarjan teemat olivat:

Webinaarisarja Twitterissä: #KoronanVaikutukset

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 -logo. Sininen ympyrä, jossa keltaisella teksti Tutkitun tiedon teemavuosi ja valkoisella vuosiluku 2021.

Webinaarisarja oli mukana Tutkitun tiedon teemavuodessa. 
Tutkitun tiedon teemavuosi -sivustolle

Arjen resilienssi: elinolot ja elintavat 

Sarjan ensimmäinen webinaari järjestettiin 18.6.2021.

Webinaarin teemat:

 • Koronaviruksen leviäminen sisäilmassa, Aku Karvinen, VTT
  Diaesitys Slidesharessa
 • Itseohjautuvuus pandemiavalmiudessa: Suojautumiskäyttäytymisen edistäminen osana yhteiskunnan kononaisresilienssiä, Matti Heino, Helsingin yliopisto 
  Diaesitys Slidesharessa
 • Osallisuus resilienssin tekijänä, Laura Huhtinen-Hildén, Metropolia, ja Anna-Maria Isola, THL
  Diaesitys Slidesharessa
 • Liikkumisen muutokset pandemian aikana, Tommi Vasankari, UKK-instituutti
  Diaesitys Slidesharessa
 • Luonnon merkitys arjessa ja terveyden tukena pandemian aikana, Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus (Luke)
  Diaesitys Slidesharessa

Webinaarin puheenjohtajana toimi Riikka Paloniemi Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).

Webinaarin ohjelman toteuttamisessa olivat mukana Suomen ympäristökeskus (SYKE), VTT, Helsingin yliopisto, Metropolia, UKK-instituutti, Luonnonvarakeskus (Luke), Tilastokeskus, Aalto-yliopisto ja THL.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja -etuudet 

Webinaari otsikolla "Miten palvelut ja etuudet ovat selvinneet epidemian aikana?" järjestettiin 20.9.2021. 

Webinaarin teemat:

Webinaarin puheenjohtajana toimi Jenni Blomgren Kelasta.

Webinaarin ohjelman toteuttamisessa olivat mukana Kela, THL, HUS, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Lapin yliopisto ja Eläketurvakeskus.

Eriarvoisuus ja heikoimmassa asemassa olevat 

Webinaari järjestettiin 20.9.2021. 

Tilaisuudessa eriarvoisuutta käsiteltiin altistumisen, rajoitustoimien, hyvinvointivaltion ja koronaelvytyksen näkökulmista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien kannalta.

Puheenvuorot:

 • Avauspuheenvuoro, Jani Erola, INVEST-lippulaivan johtaja
 • Samassa myrskyssä mutta eri veneissä, COVID-19 ja eriarvoisuus, Satu Helske (INVEST), Valtioneuvoston COVID-19-tutkimuskatsaussarjan Eriarvoisuus-teeman tutkija
  Diaesitys Slidesharessa
 • Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
 • Maahan muuttaneet, Natalia Skogberg, THL
  Diaesitys Slidesharessa
  Puheenvuoron tekstitetty tallenne Youtubessa (kesto 10:14)
  Esitys pohjautuu seuraavien tutkijoiden ja asiantuntijoiden asiantuntemukseen: Natalia Skogberg (THL), Anu Castaneda (THL), Päivikki Koponen (THL), Eero Lilja (THL), Sara Austero (THL), Regina García Velásquez (THL), Tyler Prinkey (THL)
 • Ikääntyneet ja erityisryhmänä laitoshoidossa olevat
  • Sini Siltanen, THL
   Diaesitys Slidesharessa
  • Jari Pirhonen, Helsingin yliopisto
   Diaesitys Slidesharessa
   Em. puhujien puheenvuorojen tekstitetty tallenne Youtubessa (kesto 21:26)
   Esitykset pohjautuvat seuraavien tutkijoiden ja asiantuntijoiden asiantuntemukseen: Riku Laakkonen (Tampereen yliopisto), Katarina Blomqvist (Aalto-yliopisto), Maija Harju (Helsingin yliopisto), Marjut Lemivaara (Tampereen yliopisto), Jari Pirhonen (Helsingin yliopisto), Sari Kehusmaa (THL), Sini Siltanen (THL), Suvi Leppäaho (THL), Katja Ilmarinen (THL) 
 • Vammaiset ja toimintarajoitteiset

Puheenvuorojen jälkeen käytiin loppukeskustelu, johon osallistui tutkija kustakin teemasta. 
Loppukeskustelun tekstitetty tallenne Youtubessa

Webinaarin ja loppukeskustelun puheenjohtajana toimi erikoistutkija Satu Helske INVEST-lippulaivasta (Turun yliopisto, THL).  

Talous, työllisyys ja toimeentulo

Webinaari järjestettiin 12.10.2021. 

Webinaarin diaesitykset ovat Slidesharessa yhtenä tiedostona. 
Diaesitykset Slidesharessa

Webinaarin puheenjohtajana toimi Anna Pärnänen Tilastokeskuksesta.

Webinaarin ohjelman toteuttamisessa olivat mukana Tilastokeskus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Aalto-yliopisto, Helsinki Graduate School of Economics, Kela ja THL. 

Työolot ja työturvallisuus 

Webinaari järjestettiin 4.11.2021.

Webinaarin diaesitykset ovat Slidesharessa yhtenä tiedostona. 
Diaesitykset Slidesharessa

Webinaarin puheenvuorot:

Osa 1. Koronan vaikutukset työoloihin, Hanna Sutela, Tilastokeskus ja Anu Puusa, Itä-Suomen yliopisto

 • Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvolle -hanke, Tilastokeskus
 • Pandemian vaikutukset työoloihin, TTL 
 • Etätyön työnhyvinvointi ja johtaminen etätyössä, Tampereen yliopisto & Itä-Suomen yliopisto 

Hanna Sutelan puheenvuoron tekstitetty tallenne Youtubessa (kesto 30:59)

Anu Puusan puheenvuoron tekstitetty tallenne Youtubessa (kesto 11:00)

Osa 2. Työturvallisuus korona-aikana

 • Aerosolien leviäminen sisätiloissa: leikkaussalihenkilökunnan työturvallisuus & ravintolaympäristö, Ville Vuorinen, Aalto-yliopisto
 • Pintahygienia pandemian torjunnassa, Enni Sanmark, HUS
 • Vertaileva tutkimus terveydenhoitohenkilökunnasta Pohjoismaista, Auvo Rauhala, Åbo Akademi

Ville Vuorisen ja Enni Sanmarkin puheenvuorojen tekstitetty tallenne Youtubessa (kesto 22:31)

Ville Vuorisen esitys "Sisäilman ja viruspartikkelien kulkeutuminen: näkökulmia virtaussimuloinnilla" Youtubessa

Auvo Rauhalan puheenvuoron tekstitetty tallenne Youtubessa (kesto 11:13)

Osa 3. Yhteenvetoa ja kohti pandemian jälkeistä aikaa

 • Ulos pandemiasta työhyvinvointimuotoilun keinoin, Minna Pietikäinen, Laurea  
 • Yhteenvetoa kokonaisuudesta

Minna Pietikäisen puheenvuoron tekstitetty tallenne Youtubessa (kesto 27:46)

Webinaarin ohjelman toteuttamisessa olivat mukana Tilastokeskus, Työterveyslaitos, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Åbo Akademi, Aalto-yliopisto, Laurea ja Metropolia.

Webinaarin moderaattorina toimi Anna Pärnänen Tilastokeskuksesta.

Koulutus ja nuorten hyvinvointi 

Webinaari järjestettiin 15.11.2021.

Webinaarin diaesitykset ovat Slidesharessa yhtenä tiedostona.
Diaesitykset Slidesharessa

Webinaarin puheenvuorot:

Tilaisuuden moderaattorina toimi Minna Elomaa-Krapu Metropoliasta. 

Webinaarin ohjelman toteuttamisessa olivat mukana Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kela, Nuorisotutkimusseura, Opetushallitus ja THL.

Mielenterveys 

Webinaari järjestettiin 25.11.2021.

Webinaarin diaesitykset ovat Slidesharessa yhtenä tiedostona.
Diaesitykset Slidesharessa

Webinaarin puheenvuorot:

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Meri Larivaara Mieli ry:stä.

Webinaarin ohjelman toteuttamisessa olivat mukana THL:n lisäksi Åbo Akademi, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopistollinen sairaala, Työterveyslaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Mieli ry ja Soste ry.

Lisätietoja

Webinaarien aiheista

Seppo Koskinen
tutkimusohjelmajohtaja
THL
puh. 029 524 8762

Jaana Halonen
tutkimusohjelmajohtaja
THL
puh. 029 524 6100

Tuukka Tammi
tutkimusohjelmajohtaja
THL
puh. 029 524 8717

Webinaarien käytännön järjestelyistä

Riikka Rossi
kehittämispäällikkö, tapahtumat
THL
puh. 029 524 7436

Reita Waara
viestinnän asiantuntija
THL
puh. 029 524 7114

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected].