Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio

Kesto:

1.4.2023–31.3.2026

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio tukee ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeita osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa. Tavoitteena on lisätä hankkeiden vaikuttavuutta siten, että hankkeiden kehittämistyön tulokset ovat sovellettavissa uusissa toimintaympäristöissä ja laajemmin yhteiskunnassa.

Koordinaatio on osa EU:n Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -rakennerahasto-ohjelmaa ja sen toimintalinjaa 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi.

Toteutus

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio:

  • Tukee ESR+ erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeita ja luo edellytyksiä niiden keskinäiselle vuorovaikutukselle ja vertaisoppimiselle. Tasa-arvoa edistävien hankkeiden verkostoitumista ja vertaisoppimista tarjotaan erityistavoitteen 4.3 lisäksi myös muille tasa-arvohankkeille etenkin toimintalinjassa 4.
  • Lisää ESR+ et. 4.3 kehittämishankkeiden osaamista liittyen vaikutusten arviointiin sekä toimintatapojen ja -mallien systemaattiseen kuvaamiseen.
  • Laajentaa osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon tietopohjaa.
  • Lisää tietoisuutta ja osaamista osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta.

Koordinaatio kehittää ESR+ erityistavoitteen 4.3 hankkeiden käyttöön tarkoitetun sähköisen arviointimittariston osallisuuden kokemuksen, työ- ja toimintakyvyn sekä syrjintäkokemusten mittaamiseen. Mittaristo tulee sisältämään muun muassa osallisuuskyselyn (sis. osallisuusindikaattori) ja Kykyviisari-kyselyn. Huomioithan, että tiedot eivät siirry Työterveyslaitoksen 31.7.2023 saakka ylläpitämästä Kykyviisari-verkkopalvelusta, koska kyseessä on täysin erillinen toteutus. Sähköisen mittariston on alustava aikatauluarvio on muuttunut ja mittaristo saadaan käyttöön aikaisintaan syksyllä 2024.
Osallisuuskysely
Kykyviisari

Koordinaation kohderyhmiä ovat Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeet, rahoittajaviranomaiset, valtakunnalliset substanssiviranomaiset ja muut koordinaatiohankkeet.

Koordinaatiosta vastaa THL:n osallisuuden tutkimus ja edistäminen -tiimi.

Yhteistyökumppanit

Koordinaatio tekee yhteistyötä ja sillä tulee olemaan yhteinen ohjausryhmä Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaation (ESR+) kanssa, jota toteuttavat SOS-lapsikylä, Nuorten akatemia ja Opetushallitus.
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaation verkkosivut (Osallisuudenkoordinaatio.fi)

Koordinaation työ perustuu aikaisempien koordinaatiohankkeiden tuloksiin, kuten Sokra-koordinaation työkaluihin ja tutkimukseen.
Heikoimmassa asemassa olevien osallisuus
Osallisuuden edistäjän opas (THL 2023)
Sokra-hanke

Rahoitus

Euroopan unionin osa-rahoittama

Tapahtumat

Kaikki Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaation tapahtumat

Lue lisää

Yhteystiedot

Anna Keto-Tokoi
hankejohtaja, THL
puh. 029 524 7074
[email protected]

Misha Henriksson
erikoissuunnittelija, THL
puh. 029 524 7920
[email protected]

Anni Hyvärinen
asiantuntija, THL
puh. 029 524 7013
[email protected]

Anna-Maria Isola
tutkimusjohtaja, THL
puh. 029 524 7334
[email protected]

Minna Kukkonen
asiantuntija, THL
puh. 029 524 7738
[email protected]

Lars Leemann
tutkija, THL
puh. 029 524 7509
[email protected]

Satu Majlander
kehittämispäällikkö, THL
puh. 029 524 7510
[email protected]

Maiju Mikkonen
kehittämispäällikkö, THL
puh. 029 524 7301
[email protected]

Erika Mäntylä
asiantuntija, THL
puh. 029 524 8322
[email protected]

Marko Nousiainen
arviointiasiantuntija, THL
puh. 029 524 7225
[email protected]

Emmi Rantanen
asiantuntija, THL
puh. 029 524 7323
[email protected]

Salla Valtari
kehittämispäällikkö, THL
puh. 029 524 7732
[email protected]

Soila Veltheim
viestinnän asiantuntija, THL
puh. 029 524 7623
[email protected]

Lotta Virrankari
erikoissuunnittelija, THL
puh.  029 524 7619
[email protected]

Rahoitus

Euroopan unionin osarahoittama. Euroopan unionin logo.

OSALLISUUSVIIKKO 2024

Osallisuusviikolla 5.-8.2.2024 jaoimme ideoita ja työkaluja osallisuuden edistämiseen. 

Esitykset ja työkalut löydät täältä:
Osallisuusviikko 5.-8.2.2024

Ajankohtaista

Osallisuuden edistäjän opas nyt myös ruotsiksi
Handbok för främjare av delaktighet (THL 2024)

Osallisuusviikon blogi
Miksi osallisuuden kokemus on niin tärkeä? (THL-blogi 5.2.2024)

Tutkimusjohtaja Anna-Maria Isola Ylellä: Sosiaaliturvamuutokset tulevat lisäämään eriarvoisuutta

Sosiaaliturvaleikkaukset lisäävät laskelmien mukaan merkittävästi köyhyysriskiä ja tuloeroja
Lue THL-tiedote 1.12.2023

Avaustilaisuuden tallenne 29.11.2023
Vetureista vauhtia – strategisten hankkeiden avaustilaisuus 29.11.2023 klo 13–16 – katso tallenne (Rakennerahastot.fi)

Terve Suomi -tuloksia työelämäsyrjinnästä, yksinäisyydestä ja osallisuudesta
Lue THL-tiedote 23.11.2023

Arviointimalli osallisuutta edistävien toimien arviointiin
Tuore tutkimusartikkeli kertoo siitä, miten osallisuutta edistäviä hankkeita tai interventioita voidaan arvioida käyttäen sekä osallisuusindikaattoria että Pienet onnistumistarinat -työkalua.
Realistic evaluation of social inclusion (Nousiainen & Leemann 2023)

Kaikki ajankohtaiset

Toteuttaja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.