Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio

Kesto:

1.4.2023–31.3.2026

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio tukee ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeita osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa. Tavoitteena on lisätä hankkeiden vaikuttavuutta siten, että hankkeiden kehittämistyön tulokset ovat sovellettavissa uusissa toimintaympäristöissä ja laajemmin yhteiskunnassa.

Koordinaatio on osa EU:n Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -rakennerahasto-ohjelmaa ja sen toimintalinjaa 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi.

Toteutus

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio:

  • Tukee ESR+ erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeita ja luo edellytyksiä niiden keskinäiselle vuorovaikutukselle ja vertaisoppimiselle. Tasa-arvoa edistävien hankkeiden verkostoitumista ja vertaisoppimista tarjotaan erityistavoitteen 4.3 lisäksi myös muille tasa-arvohankkeille etenkin toimintalinjassa 4.
  • Lisää ESR+ et. 4.3 kehittämishankkeiden osaamista liittyen vaikutusten arviointiin sekä toimintatapojen ja -mallien systemaattiseen kuvaamiseen.
  • Laajentaa osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon tietopohjaa.
  • Lisää tietoisuutta ja osaamista osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta.

Koordinaatio kehittää ESR+ erityistavoitteen 4.3 hankkeiden käyttöön tarkoitetun sähköisen arviointimittariston osallisuuden kokemuksen, työ- ja toimintakyvyn sekä syrjintäkokemusten mittaamiseen. Mittaristo tulee sisältämään muun muassa osallisuuskyselyn (sis. osallisuusindikaattori) ja Kykyviisari-kyselyn. Huomioithan, että tiedot eivät siirry Työterveyslaitoksen 31.7.2023 saakka ylläpitämästä Kykyviisari-verkkopalvelusta, koska kyseessä on täysin erillinen toteutus. Sähköisen mittariston on alustava aikatauluarvio on muuttunut ja mittaristo saadaan käyttöön aikaisintaan syksyllä 2024.
Osallisuuskysely
Kykyviisari

Koordinaation kohderyhmiä ovat Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeet, rahoittajaviranomaiset, valtakunnalliset substanssiviranomaiset ja muut koordinaatiohankkeet.

Koordinaatiosta vastaa THL:n osallisuuden tutkimus ja edistäminen -tiimi.

Yhteistyökumppanit

Koordinaatio tekee yhteistyötä ja sillä tulee olemaan yhteinen ohjausryhmä Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaation (ESR+) kanssa, jota toteuttavat SOS-lapsikylä, Nuorten akatemia ja Opetushallitus.
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaation verkkosivut (Osallisuudenkoordinaatio.fi)

Koordinaation työ perustuu aikaisempien koordinaatiohankkeiden tuloksiin, kuten Sokra-koordinaation työkaluihin ja tutkimukseen.
Heikoimmassa asemassa olevien osallisuus
Osallisuuden edistäjän opas (THL 2023)
Sokra-hanke

Rahoitus

Euroopan unionin osa-rahoittama

Tapahtumat

Kaikki Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaation tapahtumat

Lue lisää

Yhteystiedot

Anna Keto-Tokoi
hankejohtaja, THL
puh. 029 524 7074
[email protected]

Misha Henriksson
erikoissuunnittelija, THL
puh. 029 524 7920
[email protected]

Anni Hyvärinen
asiantuntija, THL
puh. 029 524 7013
[email protected]

Anna-Maria Isola
tutkimusjohtaja, THL
puh. 029 524 7334
[email protected]

Minna Kukkonen
asiantuntija, THL
puh. 029 524 7738
[email protected]

Lars Leemann
tutkija, THL
puh. 029 524 7509
[email protected]

Satu Majlander, virkavapaalla 31.12.2024 saakka
kehittämispäällikkö, THL

Maiju Mikkonen (Satu Majlanderin sijainen 31.12.2024 saakka)
kehittämispäällikkö, THL
puh. 029 524 7301
[email protected]

Erika Mäntylä
asiantuntija, THL
puh. 029 524 8322
[email protected]

Marko Nousiainen
arviointiasiantuntija, THL
puh. 029 524 7225
[email protected]

Emmi Rantanen
asiantuntija, THL
puh. 029 524 7323
[email protected]

Salla Valtari
kehittämispäällikkö, THL
puh. 029 524 7732
[email protected]

Soila Veltheim
viestinnän asiantuntija, THL
puh. 029 524 7623
[email protected]

Lotta Virrankari
erikoissuunnittelija, THL
puh.  029 524 7619
[email protected]

Rahoitus

Euroopan unionin osarahoittama. Euroopan unionin logo.

OSALLISUUSVIIKKO

Osallisuusviikolla 5.-8.2.2024 jaoimme ideoita ja työkaluja osallisuuden edistämiseen. Esitykset ja työkalut löydät täältä:
Osallisuusviikko 5.-8.2.2024

Seuraava osallisuusviikko järjestetään 3.–6.2.2025.

Ajankohtaista

Ohjaamoissa tehdyn kartoituksen perusteella palvelu- ja etuusjärjestelmä on nuorille vaikeasti ymmärrettävä ja palvelujen toimimattomuus ja henkilöstön vaihtuvuus harmittivat
Nuorten näkemykset työttömyydestä ja tukiviidakosta esillä sosiaaliturvauudistuksessa (STM-uutinen 12.6.2024)

Blogi: Osallisuustieto tukee sosiaalipalvelujen vaikuttavuutta hyvinvointialueella
Lue THL-blogi 28.5.2024

Tutkijat kehittivät planetaarisen osallisuuden indikaattorin
Tutkijat rakensivat planetaarisen osallisuuden indikaattorin (Uef.fi)

THL:n selvitys hallitusohjelman mielenterveysvaikutuksista
THL:n arvio: Hallitusohjelman kokonaisvaikutuksissa nuorten aikuisten elämään on suuria ristiriitoja (THL-tiedote 29.4.2024)

Kaikki ajankohtaiset

Tapahtumia ESR+ 4.3 -hankkeille:

  • 13.11.2024 klo 13.00–14.30 Vertaisoppimisen foorumi: Innokylä ja osallisuustyökalut kehittämistyön tukena

Kaikille avoimet tapahtumat:

  • 21.8.2024 klo 9.30–15.45 Tuska-seminaari: Kuormittavien aiheiden tutkimus – kokemuksia ja työkaluja

  • Tilaisuus syksyn Tasa-arvopäivillä

  • 3.–6.2.2025 osallisuusviikko

Kaikki tapahtumat

Toteuttaja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.