Osallisuuskysely – arviointityökalu ESR TL 5 -hankkeiden käyttöön

Osallisuuskysely on kaksiosainen kysely, jonka avulla voidaan mitata toimintaan osallistuvan ihmisen osallisuuden kokemusta ja sen muutosta. Osallisuuden kokemusta mittaavan osallisuusindikaattorin lisäksi kysely sisältää kysymyksiä, jotka ovat yhteydessä osallisuuden kokemukseen.

Osallisuuskyselyn kysymykset on päivitetty talvella 2023–2024. Uudet kyselylomakkeet voit pyytää arviointitutkija Marko Nousiaiselta ([email protected]). Älä käytä suoraan lähetettäviä lomakkeita, vaan poimi kysymykset omaan kyselypohjaasi.

Sekä osallisuusindikaattori että osallisuuskysely on kehitetty THL:ssä Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokrassa (2014–2023).
Lue lisää osallisuusindikaattorista

Pidäthän huolta, että kyselysi toteutus noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja Suomen tietosuojalainsäädäntöä.

Tutustu myös osallisuusindikaattorin käyttöohjeisiin.

Osallisuuskyselyyn vastaaminen

Tarkoitus on, että kaksiosaiseen osallisuuskyselyyn vastattaisiin toimintaan osallistumisen alussa ja lopussa.

  • Aloituslomake ja seurantalomake
  • Lomakkeissa 14–15 kysymystä
  • Vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia
  • On tärkeää vastata kumpaankin kyselyyn, jotta vaikutus voidaan todentaa.

Osallisuuskysely sopii erilaisissa tilanteissa ja asemissa oleville vastaajille, eikä sitä ole rajattu mihinkään kohderyhmään tai palveluun. Vastaamisen edellytyksenä on luku- ja kirjoitustaito, mutta tarvittaessa työntekijä voi täyttää lomakkeen vastaajan kanssa keskustelemalla. Kysely on saatavissa tällä hetkellä vain suomeksi.

Mihin kyselyä voi käyttää?

Osallisuuskyselyn avulla saa tietoa siitä, miten osallistujien osallisuuden kokemus muuttuu toiminnan aikana. Voitte käyttää kertyvää tietoa esimerkiksi hankkeen arvioinnissa ja osoittaa toiminnan vaikutuksia esimerkiksi kuntapäättäjille ja rahoittajille.

Emme suosittele osallisuuskyselyä eikä sen sisältämää osallisuusindikaattoria käytettäväksi yksilöarvioinnissa osana yksilötason asiakasohjausta, koska asiaa ei ole tutkittu tarpeeksi.

Osallisuuskyselyn sisältö

  • Osallisuusindikaattorin 10 väittämää, jotka mittaavat osallisuuden kokemusta. Indikaattori on tieteellisesti validoitu.
    Lue lisää osallisuusindikaattorista ja sen käytöstä
  • Kysymyksiä terveydestä ja hyvinvoinnista: Sosiaaliset suhteet, terveydentila, elämänlaatu, yksinäisyyden kokemus, taloudellinen tilanne ja työmarkkina-asema
  • Kysymyksiä hankkeen toiminnasta: Osallistumisessa koetut hyödyt ja mahdollisuus vaikuttaa toimintaan.

Tutkimusetiikan huomioiminen on kyselyn toteuttajan vastuulla

Osallisuuskyselyyn vastaamisen tulisi olla täysin vapaaehtoista. Vastaajaa tulee informoida kyselystä ja tukea tarvittaessa vastaamistilanteessa.

Webropol-muotoinen osallisuuskysely ei ole enää käytössä

Kysely kehitettiin alunperin Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeille ohjelmakaudella 2014–2020. Hankkeiden tavoitteena oli edistää heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta. Kysely tarjottiin hankkeille Webropol-kyselynä, jota ei enää ylläpidetä. Viimeiset kyselykoosteet toimitettiin hankkeille 18.8.2023 mennessä.

Osallisuuskysely on tulossa osaksi Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaation arviointimittaristoa

Osallisuuskysely tulee osaksi Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaation sähköistä arviointimittaristoa.
Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio

Lue lisää

Osallisuusindikaattori mittaa osallisuuden kokemusta

Lisätietoja

Marko Nousiainen
arviointitutkija
p. 029 524 7225
[email protected]

Lotta Virrankari
tutkija
p. 029 524 7619
[email protected]