Tiina Laatikainen

Tiina Laatikainen, tutkimusprofessori, THL

Syntymävuosi: 1969
Virkanimike: Johtaja
Puh: 029 524 8936
Sähköposti: [email protected]
Lisätietoa verkossa:  Twitter @tiinalaati

Toimin hyvinvointivaikuttajat-osaston johtajana. 

Hyvinvointivaikuttajat-osastolla seuraamme väestöryhmittäin väestön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ja ennakoimme tulevaa kehitystä. Tutkimme terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä, kehitämme interventioita sairauksien ja toimintakyvyn vajeiden ehkäisyyn ja arvioimme niiden vaikuttavuutta. 

Edistämme väestön terveyttä, sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia ja turvallisuutta tarjoamalla tietoa ja asiantuntijuutta päätöksentekijöille ja ammattilaisille valtakunnallisesti ja alueellisesti. Tutkimme ja tuemme väestöryhmien yhdenvertaisuutta ja osallisuutta ja kehitämme niitä tukevia menetelmiä ja palveluja. Seuraamme ja arvioimme kansallisten politiikkojen ja ohjelmien vaikuttavuutta ja tuemme niiden toimeenpanoa.

Tutkimme ja arvioimme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimivuutta, vaikuttavuutta ja kustannuksia sekä väestön palvelutarpeita. Tuemme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja sosiaaliturvan kehittämistä ja yhteensovittamista huomioiden erityisryhmät ja palvelut eri ikävaiheissa. Tuemme sote-palvelujen järjestäjiä ja kuntia palvelujen kehittämisessä tarjoamalla asiantuntijuutta ja tietopohjaa alueellisen ja kansallisen suunnittelun, päätöksenteon sekä vertaiskehittämisen tueksi.  

Asiantuntemus

 • Kansansairaudet ja niiden riskitekijät
 • Elintapainterventiot ja sairauksien ehkäisy
 • Hoidon laatu perusterveydenhuollossa
 • Vaikuttavuustutkimus

Päätehtävät

 • Johtaja, tutkimusprofessori
 • WHO Collaborating Centre for Noncommunicable Disease Prevention, Health Promotion and Monitoring, johtaja

Koulutus

 • 2012, Terveyden edistämisen professori, Itä-Suomen yliopisto
 • 2007, Kansanterveystieteen dosentti, Helsingin yliopisto
 • 2000, Lääketieteen tohtori, Kansanterveystiede, Kuopion yliopisto
 • 1996, Lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2021–, johtaja, THL
 • 2012–2020, tutkimusprofessori, THL
 • 2012–, terveyden edistämisen professori, Itä-Suomen yliopisto
 • 2009–2012, ylilääkäri ja osastonjohtaja, THL
 • 2005–2008, ylilääkäri ja yksikönpäällikkö, Kansanterveyslaitos
 • 2004, vanhempi lehtori, Greater Green Triangle University Department of Rural Health, Deakin and Flinders Universitites, Australia
 • 1996–2003, tutkija ja erikoistutkija, Kansanterveyslaitos

Käynnissä olevat projektit

 • 2018–, Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sote-uudistuksen tueksi (IMPRO -hanke) 
 • 2018–, Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP, EU Horizon 2020) 
 • Useat väestö- ja interventiotutkimukset kuten FinTerveys, FINRISKI, FINGER, MAAMU ja LATE

Julkaisut

Väitöskirja

 • Laatikainen T. Cardiovascular risk in the Republic of Karelia, Russia: Comparison of major risk factors with North Karelia, Finland. Thesis. Helsinki: Hakapaino Oy, 2000, 101 p. Publications of the National Public Health Institute A2/2000.

Tieteelliset artikkelit 

Google Scholar

Huomionosoitukset

 • 2020 Sydänterveyden edistämisen valtakunnallinen tunnustuspalkinto (Sydänliitto)
 • 2001 Väinö Kannisto palkinto
 • 2016 Tieteellisten seurain valtuuskunnan hopeinen ansiomerkki
 • 2016 Lääkäriliiton hopeinen ansiomerkki

Kansainvälinen osallistuminen

 • 2022-24 WHO:n Technical Advisory Group of Experts on NCD Research and Innovation (TAG-NCD-R&I ) -ryhmän jäsen 
 • 2018-, Asiantuntijana Ukrainan kansanterveyslaitoksen kehittämishankkeessa (EU)    
  2016-2020, Asiantuntijana WHO PEN –projektissa kehittämässä tarttumattomien tautien riskinarviointia ja hoitoa Aasian maissa
 • 2004, Yliopistolehtorina Australiassa (Deakin ja Flinders Universities)
 • 1992-, Tarttumattomien tautien ehkäisyyn liittyvää lähialue- ja tutkimusyhteistyötä Karjalan tasavallassa, Venäjällä
 • Asiantuntijana useissa terveysseurannan kehittämishankkeissa eri maissa mm. Venäjällä, Bosnia ja Herzegovinassa, Tansaniassa, Tunisiassa, Australiassa