Alkoholilain uudistus

Suomessa on uudistettu alkoholilakia. Nykyinen alkoholilainsäädäntö koostuu vuoden 2017 alkoholilaista ja sen nojalla annetuista asetuksista. Alkoholilain (1102/2017) pääperiaate on ehkäistä alkoholin käyttäjilleen, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja kulutusta rajoittamalla ja valvomalla alkoholiin liittyvää elinkeinotoimintaa. 

Alkoholilain mukaan THL:n tehtävä on seurata ja tutkia alkoholilaissa säädettyjen toimenpiteiden vaikutusta alkoholihaittojen kehitykseen. THL:ssä tehtiin vuosina 2016–2017 päätöksenteon tueksi ennakkoarvioita siitä, millaisia seurauksia alkoholilain muutoksella voisi olla. 

Sitä, millaisia vaikutuksia alkoholilain muutoksilla oli, ei vielä ole mahdollista arvioida. Kauppojen valikoimat ja vahvempien oluiden hintataso elävät vielä pitkään. Kauppojen ennakkoon povaamaa noin 40 prosentin hintojen alenemista ei liene vielä nähty, mutta vielä on varhaista sanoa, onko hintataso yhä muuttumassa. Valikoiman ja hintojen muutoksilla voi olla vaikutusta myös makumieltymyksiin, mutta tämäkin vie aikansa. Haittojen mahdollista lisääntymistä voi arvioida tilastojen perusteella vielä pidemmän ajan kuluttua. 

Tutustu uuden alkoholilain sisältöön 

Tutustu lain vaikutusten arviointiin

Lue lisää alkoholin kulutuksesta ja haitoista