Alkohol

Glasflaskor och glasburkar.

THL producerar och förmedlar information om alkoholkonsumtion och dryckesvanor samt om de sociala och hälsomässiga skadeverkningar som alkohol orsakar. Till THL:s uppgifter hör också att upprätthålla alkoholstatistik samt att utföra alkohol- och drogtester för tillsynens och hälsovårdens behov. 

Riskkonsumtion av alkohol är fortfarande vanligt i Finland, även om den totala alkoholkonsumtionen har minskat sedan 2007. Alkohol orsakar olika sociala och hälsomässiga olägenheter, såsom hälsoproblem och ekonomiska problem eller problem i familjelivet, arbetslivet eller i det övriga sociala livet. Enligt undersökningen om dryckesvanor har över en miljon finländare under det föregående året upplevt berusningsskador, såsom gräl, slagsmål eller olycksfall.

Institutet för hälsa och välfärd producerar och förmedlar information om alkoholkonsumtion och dryckesvanor, alkoholens sociala och hälsomässiga skadeverkningar samt upprätthåller alkoholrelaterad statistik. THL ansvarar också för alkohol- och drogtester för tillsynsverksamheten och hälso- och sjukvården.