Alkoholimainonta

Vaikuttaako alkoholimainonta nuorten juomiseen?

Alkoholimainonnan ja nuorten juomisen välisestä suhteesta on olemassa vankkaa tutkimusnäyttöä, joka osoittaa alkoholimainonnalle altistumisen aikaistavan alkoholinkäytön aloittamista ja lisäävän alkoholia jo käyttävien nuorten juomista. Olemassa olevaa tutkimusevidenssiä on täydentänyt Addiction -tiedelehdessä elokuussa 2016 julkaistu artikkeli, joka löysi lisänäyttöä asiasta. Tässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa keskityttiin vuoden 2008 jälkeen julkaistuihin pitkittäistutkimuksiin jotka käsittelevät alkoholimarkkinoinnin vaikutuksia nuorten alkoholinkäyttöön. 

Kirjallisuuskatsauksen päätulos oli, että nuorten alkoholimainonnalle altistuminen voi alentaa alkoholin käytön aloitusikää ja myöhemmin lisätä humalakulutusta. Kaikista katsaukseen sisällytetyistä pitkittäistutkimuksista löytyi näyttöä sille, että mitä enemmän alkoholimainonnalle altistuttiin, sitä enemmän alaikäisenä myös juotiin alkoholia. Alkoholimainonnalle altistuminen oli myös yhteydessä niin alkoholinkäytön aloitusikään kuin humalajuomiseenkin. Esimerkiksi yhden tutkimuksen mukaan lapset, joille alkoholimerkit olivat entuudestaan tuttuja ja joilla oli oma suosikkibrändi lähtötasomittauksessa, olivat 45 % muita todennäköisemmin juoneet itsensä humalaan ensimmäiseen seuranta-ajankohtaan tultaessa.

Katsaukseen otettiin mukaan vain sellaisia tutkimuksia, jotka perustuvat alkuperäisaineistoihin ja jotka sisälsivät ennen ja jälkeen -mittauksia nuorison altistumisesta alkoholimainonnalle. Lisäksi tutkimuksissa oli oltava mittaustuloksia vähintään 500 alaikäisen juomiskäyttäytymisestä. 

Tutkimukseen valikoitui 12 pitkittäistutkimusta, jotka täyttivät tutkijoiden asettamat kriteerit. Nämä tutkimukset olivat seuranneet yhdeksää kohorttia koostuen yli 35 000 osallistujasta seitsemästä eri maasta (Saksa, Italia, Alankomaat, Puola, Skotlanti, Taiwan ja USA). 

Lähde: 

  • Jernigan, D., Noel, J., Landon, J., Thornton, N., and Lobstein, T. (2016) Alcohol marketing and youth alcohol consumption: a systematic review of longitudinal studies published since 2008. Addiction, doi: 10.1111/add.13591.