Ehkäisevä päihdetyö kunnissa -kysely

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja aluehallintovirastot seuraavat kuntien ehkäisevän päihdetyön tilannetta ja keskeisiä rakenteita säännöllisesti. Uusin kysely tehdään kunnille huhti-toukokuussa 2023. Edellisen kerran kysely on toteutettu hieman eri painotuksin vuosina 2001, 2011, 2013, 2016 ja 2020.

Tavoitteena tukea kuntia ja alueita

Kyselyn tavoitteena on tuottaa tietoa kuntien ehkäisevän päihdetyön vahvuuksista ja kehittämiskohteista paitsi kunnille itselleen niin myös aluehallintovirastojen ehkäisevän päihdetyön kuntaohjaustyön tueksi. Kansallisesti kyselyn tuloksia hyödynnetään Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain (523/2015) ja Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman (STM 2015) toimeenpanon arvioinnissa sekä ehkäisevän päihdetyön kehittämis- ja ohjaustyössä THL:ssa ja sosiaali- ja terveysministeriössä. 
Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Kyselyn toteutus

Linkki sähköiseen kyselyyn lähetetään aluehallintovirastosta kuntien kirjaamoiden kautta ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöille / koordinaattoreille. Mikäli kunnassa ei ole yhdyshenkilöä nimettynä, lähetetään kysely ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavalle tai ehkäisevän päihdetyön seutukoordinaattorille, mikäli kunnan ehkäisevän päihdetyön koordinaatio hoidetaan seututasolla. Kyselyssä ei kartoiteta hyvinvointialuetasoista työtä. Vastaajia on ohjeistettu vastaamaan kunnan senhetkisen tilanteen mukaan.

Kyselylomake vuonna 2023 (pdf 205 kt) 
Förebyggande rusmedelsarbete i kommunen 2023 (pdf 233 kt)
Lue kyselyn tietosuojailmoitus (pdf 97 kt)

Kyselystä vastaavat (v. 2023)

THL:ssa:

  • kehittämispäällikkö Jaana Markkula 
  • erikoistutkija Katariina Warpenius 

Aluehallintovirastoissa:

  • ylitarkastaja Katja Maksimainen (ISAvi)
  • ylitarkastaja Raija Fors (PSavi) 
  • ylitarkastaja Sanna Ylitalo (LAavi) 
  • ylitarkastaja Jenni Laitinen (LSSavi) 
  • ylitarkastaja Anne Taulu (LSavi)
  • ylitarkastaja Heli Heimala (ESavi)

Vuoden 2023 tulokset

Aiempien vuosien kartoitusten valtakunnalliset tulokset

Vuoden 2020 tulokset

Aikaisemmat vuodet