Käytännön toimintamalleja tupakasta vieroitukseen

Tälle sivulle on koottu teemoittain linkkejä eri toimijoiden kehittämiin tupakasta vieroituksen toimintamalleihin. Tarkoituksena on tukea hyvien käytäntöjen leviämistä ja hyödyntämistä jatkokehittämisessä. Lisäksi linkit tarjoavat konkreettisia esimerkkejä palvelujen ja toimintamallien kuvaamisesta asiakkaille ja henkilöstölle.

Suomi.fi-palvelutietovarannossa on julkaistu tupakkavieroitus-pohjakuvaus suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kuvaamalla organisaatiosi tarjoamat lopettamisen tukipalvelut palveluun autat väestöä ja eri toimijoita löytämään ne.
Suomi.fi-palvelut organisaatioille

Esimerkkejä toimintamalleista

Neuvolat

Nikotiiniton leikkaus

Savuttomuushoitaja ja elintapaohjaus

Vieroitusryhmät

Lopettaminen säästää hoitokustannuksia

Tupakointi tuottaa merkittäviä taloudellisia haittoja yhteiskunnalle. Vuonna 2020 tupakointi aiheutti arviolta:

  • lähes 4700 ennenaikaista kuolemaa
  • yli 290 000 sairaus- ja osasairauspoissaolopäivää
  • 246 000 erikoissairaanhoidon ja 164 000 perusterveydenhuollon vuodeosastohoitopäivää

Tupakoinnin aiheuttamat välittömät kustannukset terveydenhuollolle olivat vuonna 2020 noin 340 miljoonaa euroa.

Tupakoinnin aiheuttamat välittömät taloudelliset haitat olivat yhteensä noin 630 miljoonaa euroa. Arvioon sisältyvät terveydenhuollon kustannukset, tulipalovahingoista aiheutuneet vahingonkorvaukset, tupakoinnin valvonta ja ehkäisytoimien kustannukset sekä sairauspäivärahaa, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä.

Lisäksi tupakoinnin arvioitiin aiheuttaneen noin 536–823 miljoonan euron välilliset kustannukset. Välillisiksi kustannuksiksi lasketaan tupakointikuolemien ja työkyvyttömyyseläkejaksojen aiheuttamat tuotantopanosmenetykset sekä sairauspoissaolojen ja tupakkataukojen aiheuttamat työpanosmenetykset.

Yhteensä tupakoinnin arvioitiin aiheuttavan 1,35 miljardin euron taloudelliset haitat vuonna 2020. Kustannukset ovat laskeneet edellisestä, vuoden 2012 lukuihin perustuneesta arviosta (1,5 miljardia). Merkittävimmin kustannukset vähenivät työkyvyttömyyseläkkeissä ja tupakointitauoissa.

Tupakoinnin aiheuttamat yhteiskunnalliset kustannukset ovat ehkäistävissä. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyn ja tupakasta vieroituksen menetelmät ovat kustannustehokkaita. Ne tuovat säästöjä hyvinvointialueille ehkäisemällä keskeisiä kansansairauksia sekä parantamalla hoidon laatua.

Lähde

Viljakainen A, Jääskeläinen M, Ruokolainen O, Ollila H, Laatikainen T (2022) Tupakoinnin yhteiskunnalliset kustannukset 2020 ja vertailu vuoteen 2012. Tutkimuksesta tiiviisti 52/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.