Tupakasta vieroituksen lääkehoito ja korvaushoitotuotteet

Käypä hoito -suosituksen mukaan tupakasta vieroitukseen soveltuvat nikotiinikorvaushoito ja reseptivalmisteista varenikliini, bupropioni ja nortriptyliini.
Lue lisää reseptivalmisteista Käypä hoito -suosituksesta

Mahdollisen lääkehoidon ohella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tarjoama tuki lisää tupakasta vieroituksen onnistumista. Nuorten ja raskaana olevien kohdalla lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.
Lue lisää erityisen tuen tarpeista

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden käyttö

Nikotiinikorvaushoitovalmisteet auttavat tupakasta vieroituksessa ja lisäävät onnistumismahdollisuutta. Nikotiinikorvaushoitoa voidaan tarvittaessa käyttää myös esimerkiksi nuuskasta tai sähkösavukkeista vieroittumiseen. Nikotiinikorvaushoidon tarpeetonta tai pitkittynyttä käyttöä tulee kuitenkin välttää. Nikotiinikorvaushoidon suositeltu kesto on enintään keskimäärin 2–3 kuukautta. 

Nikotiiniriippuvuuden lääkehoidon tulee aina perustua arvioon riippuvuuden vakavuudesta. Riippuvuuden asteen määrittämisessä voi käyttää apuna esimerkiksi Fagerströmin testiä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää valmisteiden oikeanlaiseen käyttöön. Nikotiinikorvaushoitovalmisteista valtaosa ostetaan nykyisin apteekkien ulkopuolelta. Mikäli asiakkaan katsotaan hyötyvän nikotiinikorvaushoidosta, kannattaa hänelle antaa vastaanotolla selkeät ohjeet soveltuvista valmisteista ja käytön kestosta tai ohjata aloituspakkauksen hankinta apteekkiin lääkeneuvonnan varmistamiseksi. 

Nikotiinikorvaushoitovalmisteilla voidaan välttää tai lieventää lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita. Nikotiinikorvaushoitoa on hyvä suositella yli 10 savuketta päivässä tupakoiville.

Nikotiinikorvaushoito on ohjeiden mukaan käytettynä turvallisempaa kuin tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön jatkaminen. Nikotiinikorvaushoitotuotteiden sisältämän nikotiinin määrä on alhaisempi kuin esimerkiksi savukkeissa ja nuuskassa. Lisäksi ne vaikuttavat siten, ettei veren nikotiinipitoisuus nouse yhtä nopeasti ja korkealle kuin tupakoidessa tai nuuskatessa. Näin ne auttavat lievittämään vieroitusoireita, mutta eivät anna riippuvuutta ylläpitävää nikotiinihuippua.

Nikotiinikorvaustuotteiden käyttöohje (Filha ry, pdf 243 kt)

Yhdistelmähoidon toteutus

Etenkin voimakkaasti nikotiinista riippuvaiset lopettajat hyötyvät yhdistelmähoidosta, jossa käytetään sekä pitkä- että lyhytvaikutteisia nikotiinikorvaushoitovalmisteita.

Yhdistelmähoidossa pitkävaikutteisella nikotiinilaastarilla mahdollistetaan elimistölle tasainen nikotiinipitoisuus. Siihen yhdistetty lyhytvaikutteinen nikotiinikorvaushoitovalmiste helpottaa äkillistä tupakanhimoa. Hoidon tulisi kestää riittävän pitkään, esimerkiksi 2–4 kuukautta, sisältäen asteittaisen lääkkeen käytön lopettamisen.
Esimerkkejä yhdistelmähoidon toteuttamisesta Käypä hoito -suosituksen lisätietotekstissä

Kun vieroitusoireet alkavat vähentyä, vähennetään ensin lyhytvaikutteisen korvaushoitovalmisteen käyttöä. Esimerkiksi osan nikotiinipurukumista voi korvata tavallisella ksylitolipurukumilla. Kun lyhytvaikutteisen nikotiinikorvaushoitovalmisteen tarve on enää 1–2 annosta/päivä, voidaan siirtyä käyttämään keskivahvaa laastaria. Tarvittaessa voi lisätä lyhytvaikutteisen nikotiinikorvaushoitovalmisteen käyttöä. Lopulta siirrytään käyttämään vain lyhytvaikutteista valmistetta, joka myös lopetetaan ajallaan asteittain.

Lisätietoa