Muut verkostot

HYTE-oppimisverkosto

HYTE-OPPIMISVERKOSTO -sähköpostilista on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaisten tiedonvälityskanava.

Lue lisää oppimisverkostosta

Alueellisten hyte-toimijoiden verkosto

Alueellisten hyte-toimijoiden verkoston jäsenet jakavat keskenään tietoa alueellisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. THL koordinoi 1-2 kertaa vuodessa kokoontuvaa verkostoa. Tapaamisissa kuullaan myös ajankohtaisia asioita palvelureformin etenemisestä sekä THL:n toiminnasta. Mukaan kutsutaan toimijoita esim. hyvinvointialueilta, aluehallintovirastoista ja maakuntien liitoista.

THL ja Hyvil järjestävät kuukausittain avoimen alueiden hyte-tuki -verkkotapaamisen. Tilaisuuksissa kuullaan hyvinvointialueiden hyte-työn kehittämiseen liittyviä alustuksia sekä käydään yhteistä keskustelua. 

Alueellisten hyte-toimijoiden kokonaisuus (Innokylä)
Alueiden hyte-tuki (Hyvil)

STESO

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot -yhdistys tukee Suomen sairaaloita ja muita organisaatioita terveyttä edistävän näkökulman sisällyttämisessä päivittäiseen toimintaansa. Uudistuvissa sote-rakenteissa korostuu kaikkien toimijoiden yhteistyö terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Steso järjestää kesäkouluja ja vuositapaamisia jäsenistölleen.

THL on mukana STESOn hallituksessa.

Lue lisää STESOn sivuilta

Suurten kaupunkien ja alueiden SHVK-verkosto

Suurten kaupunkien ja alueiden SHVK-verkosto kokoaa yhteen sähköistä hyvinvointikertomusta käyttäviä kaupunkia ja alueellisia toimijoita. Kuntaliiton koordinoima verkosto kokoontuu vertaisoppimaan, tuomaan esiin ajatuksia työvälineen kehittämiseksi ja käsittelemään ajankohtaisia hyte-johtamisen teemoja. Verkosto on maksuton SHVK-lisenssin maksaneille kaupungeille.

Tutustu sähköiseen hyvinvointikertomukseen

Hyte-treffit 

THL ja Kuntaliitto järjestävät joka toinen kuukausi kuntien hyte-koordinaattoreille ja muille hyte-työn tekijöille avoimen verkkotapaamisen.

Tapaamisissa kuullaan kuntien hyte-työn kehittämiseen ja johtamiseen liittyviä puheenvuoroja ja käydään yhteistä keskustelua. Tarkoitus on jakaa osaamista ja löytää yhdessä ratkaisuja.

Lue lisää Hyte-treffeistä (Kuntaliitto)