Terve Kunta -verkosto

Onko asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntanne tärkeä strateginen tavoite? Haluaisitteko kehittää hyvinvoinnin johtamista ja keinoja yhdessä muiden kuntien kanssa?

Terve Kunta -verkosto on kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi vuonna 1996 perustettu verkosto, jota THL koordinoi. Se kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate. 

Terve Kunta -verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja ja rakenteita Suomessa ja edistää alaa kansainvälisesti osana WHO European Healthy Cities -verkostoa. 

Terve Kunta -verkoston toiminnan tavoitteet

Verkoston toiminnan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia.

Toiminnan pääteemat 2021-2025

 • Kuntien tukeminen:
  • Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen integroimisessa osaksi kuntastrategioita ja strategista johtamista erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta 
  • Hyvinvointitalousajattelun vahvistamisessa kunnissa
  • Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden yhteistyössä ja yhdyspinnoilla sote-uudistuksen toimeenpanon edetessä
  • Järjestöyhteistyössä ja -tiedon hyödyntämisessä sekä muissa ajankohtaisissa teemoissa
  • THL:n verkkokoulujen käyttöönotossa ja koulutuksien hyvissä käytännöissä 
 • Verkoston toiminnan kehittäminen jäseniä tukevaksi ja aktiiviseksi verkostoksi

Verkoston toimikaudet ovat valtuustokausien mukaisesti neljä vuotta. Toimintasuunnitelma tehdään toimikaudelle ja sitä tarkennetaan vuosittain.

Tukea ja yhteiskehittämistä

Terve Kunta -verkosto jakaa tietoa ja oppii yhdessä

 • Järjestää vuosittain verkostokokouksia ja avoimia seminaareja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoista, sekä videoneuvotteluita vertaisoppimisen tueksi
 • Kehittää, pilotoi ja levittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytänteitä ja menetelmiä
 • Tekee yhteistyötä Sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Kuntaliiton,Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja muiden relevanttien sidosryhmien kanssa
 • Tekee kansainvälistä yhteistyötä WHO European Healthy Cities -verkoston kanssa

WHO Healthy Cities yhteistyö

Terve Kunta -verkoston tavoitteet ovat linjassa WHO European Healthy Cities tavoitteiden kanssa. Kaudella VII (2019-2025) priorisoidaan teemoja, jotka on esitelty Kaupunginjohtajien Kööpenhaminan konsensuslausumassa (2018). Visio on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman eli Agenda 2030:n mukainen, ja sen tarkoituksena on ohjata Healthy Cities -verkoston työtä vuoteen 2030 asti.

Healthy Cities vision kuusi pääteemaa ovat: ihmiset, osallisuus, elinvoima, maapallo, elinympäristö ja rauha (people, participation, prosperity, planet, place, peace). 

Toiminta on linjassa myös Health 2020 (European policy and strategy for health and well-being – Health 2020) strategisten tavoitteiden kanssa: 1) kaikkien terveyden edistäminen ja terveyserojen vähentäminen ja 2) johtamisen kehittäminen ja poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen terveyden edistämisessä.

Ympyräkuvio WHO Healthy Cities kauden VII (2019-2024) visiosta. Sisältö on kuvattu Kaupunginjohtajien Kööpenhaminan konsensuslausumassa, johon linkki kuvan alla.WHO Healthy Cities visio (Lähde: Kaupunginjohtajien Kööpenhaminan konsensuslausuma)

Tutustu tarkemmin WHO Healthy Cities visioon ja tavoitteisiin: