RAI-osaamisen tuki

RAI-välineistöä käyttävissä organisaatioissa tarvitaan sekä RAI-arvioinnin että RAI-tiedon hyödyntämisen osaamista. Luotettavan RAI-arvioinnin toteuttaminen edellyttää tietoa, taitoa, aikaa, teknistä osaamista sekä sote-alan ammatillista osaamista.

RAI-arvioinnin luotettavuus perustuu siihen, että arvioija osaa käyttää RAI-arviointivälinettä ja tekee arvioinnin RAI-käsikirjan ohjeiden mukaisesti. RAI-käsikirja ohjaa ammattilaista arviointiin ja kirjaamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä tarjoaa esimerkkejä arvioinnin tueksi.

RAI-osaamiseen kuuluu myös RAI-arviointitiedon hyödyntäminen hoito- ja palvelusuunnitelman tekemisessä ja seurannassa sekä RAI-vertailutiedon käyttäminen palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa.

RAI-tiedon käyttäjiä ovat hoito- ja kuntoutustyön ammattilaiset, esihenkilöt, kehittämistyöntekijät, organisaation johto sekä päätöksentekoon osallistuvat tahot. Jotta RAI-tietoa voidaan tulkita oikein ja käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, siihen tulee perehtyä esimerkiksi RAI-erityisasiantuntijan opastuksella.

RAI-osaamisessa yhdistyvät oman ammatillisen tiedon monipuolinen käyttö, kyky organisoida työtä ja työskennellä ryhmässä sekä muutoksen johtaminen.

THL tukee RAI-osaamisen varmistamista

THL:n RAI-verkkokoulu

Perehdy RAI-arvioinnin periaatteisiin ja arviointitiedon käyttöön asiakastyössä. Opiskele myös vertailutiedon tarkastelua vertailutietokannoissa ja RAI-tiedon hyödyntämistä palvelujen johtamisessa ja kehittämisessä. 
Tietoa THL:n RAI-verkkokoulusta

THL:n RAI-kouluttajakoulutus

Kouluttaudu RAI-kouluttajaksi. Saat valmiudet kouluttaa organisaatiossasi henkilöstöä tekemään RAI-arviointeja järjestelmällisesti ja laadukkaasti sekä käyttämään RAI-arviointitietoa iäkkään asiakkaan hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen suunnittelussa. 
Tietoa THL:n RAI-kouluttajakoulutuksesta

THL:n RAI-erityisasiantuntijavalmennus

Syvennä RAI-osaamistasi ja verkostoidu muiden RAI-erityisasiantuntijoiden kanssa. RAI-erityisasiantuntijana hallitset monipuolisesti RAI-arviointitiedon käytön asiakastyössä sekä RAI-vertailutiedon käytön johtamisessa ja laadukkaiden palvelujen kehittämisessä.
Tietoa THL:n RAI-erityisasiantuntijavalmennuksesta

Lisätietoja

RAI-arviointi ja arviointitiedon käyttö asiakastyössä 
Käsikirjat RAI-toimintaan osallistuville organisaatioille THL:n RAI-ekstranetissä 
Esite: RAI-osaamisen varmistaminen iäkkäiden palveluissa

Lomakkeet ja käsikirjat

RAI-arviointilomakkeet ja -käsikirjat ovat RAI-toimintaan osallistuvien organisaatioiden saatavilla THL:n RAI-ekstranetistä.
THL:n RAI-ekstranet

RAI-neuvonta

RAI-sähköposti: rai(at)thl.fi
puh. 029 524 7472 (ark. klo 9–15)