Rokotelähetysten vastaanotto sairaala-apteekissa ja lääkekeskuksessa

Rokotteet toimitetaan kylmäpakattuina. Lähetys on tarkistettava heti sen saavuttua tai mahdollisimman pian saman työpäivän aikana

Ilmoita mahdollisimman pian kaikki lähetyksessä ilmenevät poikkeamat, myös toimitusmäärien poikkeamat, sähköpostilla THL:n rokotelähettämöön rokote.lahettamo(at)thl.fi.

Ilmoita kiireinen asia puhelimitse 029 524 8333 arkisin klo 8.30‒14.30.

Tarkista, että

  • sait kuljettajalta kuljetuslistan mukaisen määrän kylmälaatikoita
  • kuljetuslaatikko on oikeassa osoitteessa, ja se on ehjä ja avaamaton 
  • kuljetusaika pakkauspäivästä saapumispäivään on ollut korkeintaan vuorokauden (tai kaksi vuorokautta Ahvenanmaalle) 
  • lähetyslista ja laatikon sisältö vastaavat toisiaan
  • rokotepakkaukset ovat ehjiä (avaa tätä varten myös tukkulaatikot)
  • kylmävaraajat eivät ole kosketuksessa rokotepakkausten kanssa.

Tarkista kuljetuslaatikon lämpötilaa mittaava laite lähetyksessä olevan ohjeen mukaan. Lämpötilan on pysyttävä koko kuljetuksen ajan hyväksytyllä välillä. Jos kuljetuksenaikaisessa lämpötilassa on ollut poikkeama, mittalaite ilmoittaa sen. 

Jos mittalaite osoittaa poikkeamaa, toimi lähetyksessä olevan ohjeen mukaisesti. Selvityksen ajaksi laatikon rokotteet laitetaan karanteeniin kylmävarastoon (+2 – +8 C) erilleen muista rokotteista.

Ilmoita rokotelähettämöön, jos mikä tahansa muu seikka herättää huolen rokotteiden säilymisestä kuljetuksen aikana. Rokotelähettämöstä annetaan ohjeet tapauskohtaisesti. Karanteeniin asetetut rokotteet voidaan ottaa käyttöön vasta, kun rokotelähettämöstä on annettu siihen lupa. 

Rokotteiden turvaominaisuudet tarkastetaan sairaala-apteekeissa ja lääkekeskuksissa kuten muidenkin lääkkeiden. Poikkeuksena kansallisessa rokotusohjelmassa jaettavat pistettävät influenssarokotteet, joiden yksilöllistä tunnistetta ei tarkasteta.