Poikkeusluvalliset valmisteet

Poikkeusluvan syy on useimmiten ulkomaalaisen rokotepakkauksen käyttö Suomessa.

Rokotteissa on ajoittain saantihäiriöitä. Rokotetoimittaja saattaa tällöin joutua toimittamaan ulkomaalaisia pakkauksia kansallisen rokotusohjelman toteuttamisen tai rokotuksilla ehkäistävän epidemian torjunnan varmistamiseksi. 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea voi myöntää poikkeusluvan myyntiluvalliselle valmisteelle, jos valmiste on Suomen lääkehuollolle kriittinen ja sen saatavuuteen tulisi muuten katkos. Kansallisen rokotusohjelman rokotteiden katsotaan olevan Suomen lääkehuollon kannalta kriittisiä valmisteita. 

Poikkeusluvallisten valmisteiden pakkausmerkinnät ovat usein vieraskielisiä, ja pakkausselosteen ohjeet saattavat poiketa kansallisen rokotusohjelman rokotusohjeista. Rokotetta annettaessa tulee noudattaa Rokotteet A-Ö-sivuston ohjeita.

Alla on luettelo tällä hetkellä käytössä olevista kansallista rokotusohjelmaa varten hankituista rokotevalmisteista, joilla on Fimean myöntämä poikkeuslupa: