Erityisluvalliset valmisteet

Suomessa käytettävillä lääkevalmisteilla, kuten rokotteilla, on oltava myyntilupa. Jos myyntilupaa ei ole, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea voi erityisen painavista syistä myöntää lääkevalmisteelle määräaikaisen erityisluvan.

Jollei määräaikaista erityislupaa ole, täytyy valmistetta käytettäessä hakea potilaskohtaista lupaa. THL:n toimittamia antitoksiinivalmisteita käytettäessä pitää ensin tarkistaa, onko valmisteella määräaikainen erityislupa. Fimea ylläpitää verkkosivuillaan luetteloa voimassa olevista määräaikaisista erityisluvista.
Määräaikaiset erityisluvat (Fimea) 

THL:n lääketukkukauppa tuo maahan Fimean myöntämän määräaikaisen erityisluvan perusteella seuraavia valmisteita:

Antitoksiinit eli vastamyrkyt

  • Botulism Antitoxin Heptavalent (A,B,C,D,E,F,G) (Equine), 
    jota käytetään botuliinibakteerin tuottamaa hermomyrkkyä vastaan
    Käyttöohje (EN) FDA:n hyväksymä (pdf 212 kt) – sisältää ihotestiohjeen kohdassa 2.1
  • Diphtheria Antitoxin I.P. 

Rokotteet

  • Jynneos, apinarokkorokote