Influenssarokotteiden jakelu

THL hankkii kansallisen rokotusohjelman influenssarokotuksia varten vuosittain yli 1,7 miljoonaa rokoteannosta. Ensimmäisinä rokotteet toimitetaan hyvinvointialueiden sairaala-apteekeille ja suurimmille lääkekeskuksille. Sen jälkeen pienemmille lääkekeskuksille. 

Jakelujärjestyksellä pyritään helpottamaan suurten sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten rokotejakelua kuntiin sekä jouduttamaan rokotusten aloitusta.

Rokotteita jaetaan suuri määrä lyhyessä ajassa. Jakelun nopeuttamiseksi THL tekee jakelusta suunnitelman, joka lähetetään lääkekeskuksille ja sairaala-apteekeille arvioitavaksi elo-syyskuussa. Rokotuksia järjestävien ja sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten on hyvä tehdä yhteistyötä paikallisen jakelun ja rokotustoiminnan suunnittelussa.

Rokotteiden jakelu alkaa yleensä syys-lokakuun aikana. 

Influenssarokotteiden jakelu kaudella 2023–2024

THL on hankkinut influenssakaudelle 2023–2024 kansallisen rokotusohjelman rokotuksia varten 

  • 1 700 000 annosta pistettävää VaxigripTetra-rokotetta ilman neulaa
  • 100 000 annosta nenäsumutteena annettavaa Fluenz Tetra -rokotetta

VaxigripTetra-rokotteiden jakelu alkaa syyskuussa. Fluenz Tetra -rokotteiden jakelu alkaa lokakuussa. 

VaxigripTetra

VaxigripTetra-rokotteiden jakelun alkamisesta ilmoitetaan sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille sähköpostitse. Ensimmäinen erä lähetetään ilman tilausta. 

Seuraavat toimitukset lähetetään, kun THL on saanut lisää rokotteita ja rokotelähettämö on saanut tiedon, että lääkekeskuksessa tai sairaala-apteekissa on riittävästi vapaata kylmätilaa. Tieto tulee ilmoittaa rokotelähettämöön sähköpostilla. 

VaxigripTetra-rokotteiden jakelu alkaa hyvinvointialueiden sairaala-apteekeista ja suurista lääkekeskuksista, jonka jälkeen jakelu jatkuu lääkekeskuksille. Jakelujärjestys on kiertävä. Kuljetuslogistiikka voi vaikuttaa jakelujärjestykseen, koska jakelu pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaaksi. 

Fluenz Tetra

Fluenz Tetra -rokotteet jaetaan edellisen kauden 2–6-vuotiaiden lasten rokotuskattavuuden perusteella. Ensimmäinen jakelu on ilman tilausta. Loput rokotteet lähetetään lääkekeskuksen tai sairaala-apteekin tilauksella. Tilaus tulee tehdä rokotelähettämöön sähköpostilla. Fluenz Tetrat olisi hyvä tilata yhtä aikaa VaxigripTetran tai kansallisen rokotusohjelman rokotteiden kanssa.