Tilaaminen ja jakelu THL:n lääketukkukaupasta

Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluihin oikeutettu väestö saa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset maksutta yleensä terveysasemalla, neuvolassa, koulussa tai sairaalassa. 

Kansallisen rokotusohjelman toteutus on hyvinvointialueiden vastuulla. Hyvinvointialue voi tehdä sopimuksen yksityisen tai muun palveluntarjoajan kanssa kansallisen rokotusohjelman rokotusten järjestämisestä. Sopimuksessa on hyvä eritellä

  • mitä kansallisen rokotusohjelman rokotuksia yksityinen palveluntarjoaja antaa
  • miten kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen tarkoitettujen rokotteiden käyttöä seurataan.

Kansallisen rokotusohjelman rokotteiden tilaaminen ja jakelu sekä kulutuksen seuranta

Kansallisen rokotusohjelman rokotuksia varten hankitut rokotteet tilataan THL:n rokotelähettämöstä. THL toimittaa rokotteet maksutta hyvinvointialueen lääkekeskukseen tai sairaala-apteekkiin.
Kansallisen rokotusohjelman rokotteiden tilausohje sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille

Rokotusten toteuttajat tilaavat tarvitsemansa rokotteet oman alueen sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta. Sairaala-apteekki tai lääkekeskus saa toimittaa kansallisen ohjelman rokotteita yksityiselle palveluntarjoajalle, kun on varmaa, että rokotustoiminnasta on sovittu hyvinvointialueen kanssa. 

Kansallista rokotusohjelmaa varten hankittuja rokotteita saa käyttää vain rokotusohjelman mukaisten kohderyhmien rokotuksiin. Tästä voidaan poiketa, jos rokotuksilla ehkäistävä tauti uhkaa aiheuttaa tartuntatautiepidemian. Tällöin THL arvioi tilanteen ja antaa ohjeet rokotuksista. 
Rokotusohjelma lapsille ja aikuisille 

Lääkekeskukset ja sairaala-apteekit vastaavat rokotteiden jakeluun, kuljettamiseen, vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyvästä paikallistason ohjeistuksesta ja valvonnasta. Niiden on myös seurattava kansallisen rokotusohjelman rokotteiden kulutusta ja hävikkiä. Rokotteiden jakeluun sekä sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen valvontavelvoitteisiin liittyvistä kuluista on sovittava paikallisesti. 

Yllä olevien ohjeiden mukaisesti tulee toimia myös silloin, kun on kyse tartuntatautilain pykälän 48 mukaisista henkilökunnan rokotuksista.

Rokotusohjelman ulkopuoliset rokotukset

Hyvinvointialueen on järjestettävä asukkailleen myös kansallisen rokotusohjelman ulkopuolisia rokotuksia. Näillä tarkoitetaan

  • valtioneuvoston määräyksen mukaisia yleisiä rokotuksia, esimerkiksi pandemiarokotuksia
  • lääkärin määräämiä, perussairauden vuoksi tarpeellisia rokotuksia
  • matkailuun liittyviä rokotuksia. 

Jos rokote liittyy vapaa-ajan matkailuun, rokotettava yleensä kustantaa rokotteen itse.

On tilanteita, joissa rokotuksen katsotaan kuuluvan potilaan sairauden hyvään hoitoon. Tällöin hyvinvointialueen tulisi tarjota rokotettavalle hänen tarvitsemansa rokotteet.

Hyvinvointialueen itse maksamat rokotteet tilataan lääkekeskuksesta, sairaala-apteekista tai apteekista. Näitä rokotteita ei tule sekoittaa rokotusohjelmaa varten hankittuihin rokotteisiin.

Työnantaja on velvollinen suojelemaan työntekijäänsä niiltä rokotuksilla ehkäistäviltä taudeilta, joille työntekijä altistuu työtehtäviensä tai työmatkan takia. Työnantaja kustantaa työntekijöilleen tarvittavat rokotukset. Rokotukset annetaan työterveyshuollossa. 

Yllä mainitut rokotteet sairaala-apteekki ja lääkekeskus hankkii kuten muutkin lääkkeet.