Övervakning av symtom

Med hjälp av uppföljning av symtom kontrolleras förändringar som sker i befolkningens hälsotillstånd. Med hjälp av uppföljningen försöker man identifiera epidemier och hot mot hälsan som kräver snabba och effektiva bekämpningsåtgärder.

I uppföljningen av symtom utnyttjas oftast befintliga informationskällor eller information som samlats in för andra ändamål.

Exempel på verktyg för uppföljning av symtom

 • internetsökningar
 • försäljning av receptfria läkemedel
 • telefonrådgivning
 • frågor om symtom via internet
 • frånvaro från skola eller arbete
 • besök inom öppenvården
 • sökningar via Terveysportti
 • laboratorie- eller röntgenundersökningar
 • besök på jourpolikliniker
 • patienter som tagits in på sjukhus eller intensivvårdsenhet
 • nödcentralen
 • sjukdomar eller dödsfall bland djur

AvoHILMO som verktyg för uppföljning av symtom

AvoHILMO erbjuder uppdaterad information om befolkningens användning av primärvårdens tjänster och orsakerna till dem.
AvoHILMO (på finska)

THL följer upp influensabesök inom öppenvården och här utnyttjas den uppdaterade AvoHilmo-datainsamlingen. 
Influensabesök på hälsovårdscentraler (på finska)

Uppföljningen av borrelios grundar sig också delvis på besöksorsakerna inom primärvården.
Uppföljning och förekomst av borrelios i Finland (på finska)