Muistisairauksien yleisyys

Maailmanlaajuisesti muistisairaiden määrä kasvaa nopeasti. Vuonna 2015 maailmassa oli jo lähes 50 miljoonaa muistisairasta ja määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana.

Kansallisiin rekisteritietoihin perustuen vuonna 2021 muistisairauksia sairastavia henkilöitä oli Suomessa yhteensä noin 150 000. Tämän lisäksi osalla, erityisesti varhaisen vaiheen muistisairautta sairastavilla henkilöillä, ei ole diagnoosia tai lääkitystä, joten muistisairauksia sairastavien kokonaismäärä on todennäköisesti jonkin verran suurempi.  Uusia muistisairauksia diagnosoidaan Suomessa vuosittain keskimäärin 23 000 henkilöllä.

Ihmisten eläessä yhä pidempään muistisairauksia sairastavien lukumäärä kasvaa voimakkaasti. Vuonna 2040 Suomessa arvioidaan olevan muistisairauksia sairastavia noin 247 000, mikäli ikäryhmittäinen sairastavuus säilyy nykyisellään. Väestön ikääntymisen lisäksi muistisairauksien yleisyyteen vaikuttavat esimerkiksi muistisairauksien riskitekijöiden yleisyys ja väestön koulutustaso. Muistisairauksien diagnostiikan kehittyminen mahdollistaa sairauden havaitsemisen jo varhaisvaiheessa, mikä osaltaan lisää diagnosoitujen tapausten määrää.

Muistisairauksia sairastavien lukumäärässä on huomattavia eroja hyvinvointialueiden välillä. Muistisairauksia todetaan enemmän niillä alueilla, joilla väestö on vanhempaa. Pelkkä väestörakenne ei kuitenkaan selitä eroja. Lukuihin voivat vaikuttaa esimerkiksi väestön tietoisuus muistisairauksista, alueelliset resurssit ja hoitokäytännöt, sekä muistisairauksien riskitekijöiden yleisyys alueella. Muistisairauksien sairastavuuden alueellisista eroista on saatavissa tietoa osana Kansallista Terveysindeksiä.

Lisätietoa