Minnessjukdomar

Ikämies sauvakävelylläMotion skyddar också hjärnan.

Minnessjukdomar är en utmaning för folkhälsan och ekonomin. Antalet människor som insjuknar i minnessjukdomar kommer att öka i framtiden när befolkningen åldras. 

Med minnessjukdom avses en sjukdom som försämrar minnet och andra kognitiva funktioner. Minnessjukdomar leder ofta till demens. 

Den vanligaste minnessjukdomen är Alzheimers sjukdom. Andra minnessjukdomar är bland annat Lewykropps demens som anknyter till Parkinsons demens, cerebrovaskulär sjukdom och frontotemporal demens. Särskilt bland äldre åldersgrupper är det vanligt att minnessjukdomar har drag av både Alzheimers sjukdom och cerebrovaskulär sjukdom.

Förekomsten av minnessjukdomar

Antalet personer med minnesrubbningar eller andra symtom relaterade till minnessjukdomar ökar snabbt över hela världen. År 2015 fanns det redan cirka 50 miljoner personer med minnessjukdom runt om i världen och antalet uppskattas mer än fördubblas under de kommande tjugo åren. Enligt uppskattningar finns det i Finland i dag 190 000 personer med minnessjukdomar. Enligt FPA:s statistik köptes receptbelagda läkemedel för att lindra symtom minnessjukdomar kan orsaka av 86 000 personer under 2019.

Riskfaktorer för minnessjukdomar

Minnessjukdomar beror i allmänhet på samverkan mellan levnadsvanor och genetiska faktorer. Förändringar i hjärnan relaterade till Alzheimers sjukdom kan börja utvecklas tiotals år innan själva sjukdomen kan diagnosticeras. Därför har riskfaktorer i medelåldern eller redan tidigare än så fått allt större uppmärksamhet. 

I uppföljningsundersökningar på befolkningsnivå har det kommit fram att flera riskfaktorer relaterade till hjärt- och kärlsjukdomar samt levnadsvanor även spelar en roll i uppkomsten av minnessjukdomar. 

Risken för att insjukna i minnessjukdomar ökas av bland annat 

  • högt blodtryck
  • högt kolesterol
  • diabetes
  • övervikt
  • rökning. 

Hjärnan skyddas av 

  • hög utbildning
  • motion
  • hälsosam kost
  • aktiv livsstil.

FINGER-studien som koordinerades av Institutet för hälsa och välfärd (THL) visade att genom att ändra ohälsosamma levnadsvanor i riskgrupper för utveckling av minnesproblem kunde man förebygga uppkomsten av minnesnedsättning.

Utgående från resultaten har THL sammanställt en verksamhetsmodell med hjälp av vilken läkare, skötare och andra personer som arbetar med äldre kan identifiera de personer som är i riskzonen att insjukna i en minnessjukdom samt stödja att minnesfunktionerna bevaras.

FINGER-studien (på finska)

FINGER-modellen

Kostnader för minnessjukdomar

När minnessjukdomarna blir vanligare ökar utgifterna för social- och hälsovården. Kostnaderna för minnessjukdomar beror på sjukdomsfasen. Uppskattningsvis 85 procent av kostnaderna för minnessjukdomar orsakas av vård dygnet runt.

I norra Europa var de direkta och indirekta kostnaderna för vården av en minnessjuk person ca 36 000 euro i genomsnitt 2008.

Ytterligare information