Syövän hoito

Syöpätautien hoito on parantunut jatkuvasti viime vuosikymmenten aikana ja hoitotulokset ovat Suomessa kansainvälisesti arvioiden hyvät. Kaikista syöpäpotilaista lähes kaksi kolmasosaa on elossa viiden vuoden kuluttua syövän toteamisesta.

Tärkeimmät syöpätautien hoidossa käytettävät menetelmät ovat

 • kirurginen hoito eli leikkaus
 • sädehoito
 • sytostaatit eli solunsalpaajat
 • hormonihoito
 • biologinen hoito.

Sopivan syöpähoidon valinta

Joidenkin syöpätautien eteneminen voi olla niin hidasta, että tilannetta seurataan jonkin aikaa ennen sopivan hoidon valitsemista. Uusia hoitomuotoja ovat vasta-aineet ja täsmälääkkeet, jotka vaikuttavat ainoastaan syöpäkasvaimeen. Niillä pyritään vähentämään hoitoon liittyviä sivuvaikutuksia. Usein eri hoitomuotoja yhdistetään parhaan tuloksen saamiseksi.

Hoitomuodon valinta riippuu esimerkiksi

 • syöpätaudista ja -tyypistä
 • syövän levinneisyydestä
 • potilaan yleiskunnosta
 • potilaan iästä.

Hoitomuotojen valintaan osallistuu lääketieteen eri alojen asiantuntijoita. Jokaisen potilaan hoidot suunnitellaan yksilöllisesti, joten samaa syöpätautia sairastavien potilaiden hoidoissa voi olla eroja. 

Syövän hoito (Syöpäjärjestöt) 

Vaihtoehtoisten hoitojen tehosta ja turvallisuudesta ei ole näyttöä

Markkinoilla on runsaasti erilaisia vaihtoehtoisia hoitoja syöpään. Vaihtoehtoiset hoidot ovat tavallisesti luontaistuotekauppojen valmisteita tai antioksidantteja, vitamiineja ja hivenaineita. 

Näiden hoitojen tehosta ja turvallisuudesta ei ole tieteellistä näyttöä. Sinänsä turvallisetkin luontaistuotteet voivat muuttaa hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutuksia.

On tärkeää, että potilas kertoo käyttämistään luontaistuotteista ja muista vaihtoehtohoidoista syöpää hoitavalle lääkärille. Syöpätutkimuksiin ja hoitoon hakeutumista ei koskaan tule lykätä vaihtoehtohoitojen kokeilemisen takia. 

Syövän vaihtoehtohoidot (Syöpäjärjestöt) 

Syövän oireet ja omatarkkailu

Syöpäsairauksilla on hyvin erilaisia oireita, jotka voivat muistuttaa monien muiden sairauksien oireita. Syövän oireita voivat olla muun muassa

 • kyhmyt tai haavaumat, jotka eivät parane
 • muotoaan, kokoaan tai väriään muuttavat luomet
 • uudet ja kasvavat muutokset tai vauriot ihossa
 • verinen oksennus, uloste, virtsa tai yskä
 • pitkään jatkuva yskä tai kurkun käheys
 • väsymys
 • muutokset ulostamisessa tai virtsaamisessa
 • selittämätön laihtuminen
 • kipu
 • keltaisuus.

Nämä oireet eivät ole aina merkki syövästä. Monet syöpäsairaudet kehittyvät hitaasti vuosien aikana ja oireet pahenevat ajan kuluessa. Jos olet huolestunut oireistaisi, varaa aika lääkärille.

Syövän oireet  (Syöpäjärjestöt)

Neuvoja oman kehon tarkkailuun (Syöpäjärjestöt) 

Syöpätauteihin liittyvät Käypä hoito-suositukset

Käypä hoito -suositukset ovat tutkimustietoon perustuvia kansallisia suosituksia erilaisten sairauksien hoidosta. Käypä hoito -suositukset on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Osasta suosituksia on tehty myös potilasversiot.

Syöpätautien hoitosuositukset (Käypä hoito)

Tietoa kuolevan potilaan oireiden hoidosta (Käypä hoito)

Syöpää sairastavalla on oikeus kuntoutukseen

Kuntoutus on olennainen osa syöpäpotilaan hyvää hoitoa. Syöpäkuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujien työ- ja toimintakyvyn palautuminen tai parantuminen syöpähoitopolun eri vaiheissa. Kuntoutuksessa

 • tuetaan sairastunutta tarjoamalla tietoa, psykososiaalista tukea ja vertaistukea
 • tuetaan yksilön psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia voimavaroja
 • edistetään yksilön ja yhteisön vuorovaikutusta
 • tuetaan terveellisten elämäntapojen omaksumista
 • tuetaan arjessa ja työelämässä selviytymistä sekä hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä.

Tuen tarve ja kyky selviytyä sairauden aiheuttamasta muutostilanteesta vaihtelevat yksilöllisesti. Tuen tarpeeseen vaikuttavat

 • sairauden ja hoitojen luonne ja niiden aiheuttamat psyykkiset sekä fyysiset ongelmat
 • kuntoutujan persoonallisuus
 • kuntoutujan henkilökohtaiset kyvyt selviytyä kriisistä
 • kuntoutujan oma ja läheisten elämäntilanne
 • työelämään liittyvät kysymykset
 • perheeltä, läheisiltä ja työtovereilta saatu tuki.

Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää syöpäpotilaiden kuntoutus- ja sopeutumisvalmennustoimintaa. Lisäksi Syöpäjärjestöt tarjoavat sopeutumisvalmennustoimintaa veikkausvarojen tuella.

Suomen Syöpäyhdistys

Alueelliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasjärjestöt

Myös osa sairaanhoitopiireistä järjestää kuntoutustoimintaa. Nykyisin kuitenkin vain harvat syöpäpotilaat saavat kuntoutumisen tukea ja sopeutumisvalmennusta. Osasyynä tähän voi olla myös se, että potilaat eivät tiedä mahdollisuuksista saada tukea kuntoutumiseen.

Lue lisää

Syöpätautien asiantuntijaryhmä. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014–2025. Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa. THL Ohjaus 6/2014.