Syövän yleisyys

Väestön määrään ja ikärakenteen muutokseen suhteutettuna uusien syöpätapausten määrä on lisääntynyt tasaisesti viimeisen 30 vuoden aikana, mutta syöpäkuolemien määrä on selvästi vähentynyt.

Syöpäkuolleisuudessa on suuria eroja eri syöpätyyppien välillä. Vaikka syöpään sairastuneiden ennuste on koko ajan parantunut, on syöpä Suomessa edelleen toiseksi yleisin kuolinsyy.

Yleisimmät syöpätyypit Suomessa

Suomessa todettiin vuonna 2018 yhteensä 34 372 uutta syöpätapausta, 17 836 miehillä ja 16 566 naisilla.

Vuonna 2018 syöpään kuoli 6 803 miestä, joista 1 473 kuoli keuhko- ja henkitorvisyöpään, 914 eturauhassyöpään ja 682 paksu- ja peräsuolisyöpään.

Vastaavasti vuonna 2018 syöpään kuoli 5 927 naista, joista 873 kuoli rintasyöpään, 812 keuhko- ja henkitorvisyöpään ja 635 haimasyöpään.

Vuoden 2018 lopussa elossa olevilla suomalaisilla oli todettu yhteensä noin 289 430 syöpätapausta, joista noin 126 000 oli todettu miehillä ja 163 000 naisilla.

Lasten syöpätapaukset

Lapsilla todetaan Suomessa vuosittain noin 150 uutta syöpätapausta, noin 80 pojilla ja 70 tytöillä. Lapsuuden syöviksi luokitellaan kaikki alle 15-vuotiaana todetut syövät.

Yleisimpiä lasten syöpiä ovat ovat leukemia eli verisyöpä, lymfoomat eli imusolmukesyövät sekä pahanlaatuiset aivokasvaimet. Koska hoidot ovat kehittyneet, myös eloonjäämisluvut ovat parantuneet. Nykyisin lapsena syöpään sairastuneista yli 80 % on elossa viiden vuoden kuluttua syövän toteamisesta.

Lue lisää

Tietoa syöpäsairastavuudesta ja kuolleisuudesta (Syöpärekisteri)