Syövän kustannukset

Syövästä aiheutuvat kustannukset voidaan jakaa suoriin-, epäsuoriin ja muihin kustannuksiin. 

  • Suorat kustannukset sisältävät syövän ehkäisystä, seulonnoista, hoidosta ja kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset. 
  • Epäsuorat kustannukset syntyvät sairauden aiheuttamista tuotannon menetyksistä ja eläkekuluista. 

Syövät todetaan entistä aikaisemmin ja hoidot ovat kehittyneet. Varhain todetun syövän hoitotulokset ovat paremmat ja myös hoidon kustannukset ovat usein pienemmät. Sairaalahoidossa ollaan aiempaa lyhyempi aika ja yhä useampi voi palata työelämään toivuttuaan.

Syövän aiheuttamat kokonaiskustannukset Suomessa olivat vuonna 2014 noin 927 miljoonaa euroa. Vuosina 2004-2014 kustannukset kasvoivat noin 3 prosenttia vuodessa. Suurimmat kustannukset syntyvät avokäynneistä sekä lääkkeistä.

Syöpien yleistyminen ei ole lisännyt merkittävästi hoitokustannuksia (Syöpäjärjestöt)

Lisäksi syövistä aiheutuu muita kustannuksia ja rahassa mittaamatonta haittaa potilaalle, hänen läheisilleen ja koko yhteiskunnalle.  Terveydelle, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille aiheutunutta haittaa ei voida mitata rahassa.

Vaikka syövän ehkäisyllä ja varhaisella toteamisella pyritään ensisijaisesti parantamaan terveyttä, ne vähentävät myös syöpähoitojen tarvetta ja kustannuksia.  

Tietoa syöpään sairastumisen vaikutuksista potilaan ja perheen talouteen löydät Kaikki syövästä -sivustolta.

Syöpä ja taloudellinen tilanne (Syöpäjärjestöt)

Lue lisää

Syöpätautien asiantuntijaryhmä. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014–2025. Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa. THL Ohjaus 6/2014.