Syövän riskitekijät

Iän ja perimän lisäksi syöpäriskiin vaikuttavat merkittävästi elintavat ja ympäristötekijät.

Elintavat vaikuttavat syöpäriskiin

Elintavoilla on erittäin suuri vaikutus syöpäriskiin. Esimerkiksi keuhkosyövän riski on tupakoijalla jopa 15-kertainen tupakoimattomaan henkilöön verrattuna.

Elintavoista suurimpia syövän riskitekijöitä ovat

  • tupakointi
  • epäterveellinen ravinto
  • liiallinen alkoholin käyttö
  • vähäinen liikunta
  • runsas altistuminen auringon valolle ja ihon palaminen
  • sekä ylipaino. 

Aktiivisen tupakoinnin lisäksi myös altistumien ympäristön tupakan savulle lisää syöpäriskiä. Muita syöpäriskiä lisääviä tekijöitä ovat 

  • säteily
  • työperäiset altisteet, kuten asbesti ja eräät kemikaalit
  • tulehdukset. 

Väestötasolla muiden tekijöiden merkitys on kuitenkin vähäinen elintapoihin verrattuna.

Perinnöllisellä taipumuksella on suuri merkitys sairauden syntymiseen 5-10 prosentissa syöpäsairauksista. Lisäksi näyttää siltä, että elintason ja yleisen hygienian parantuminen on vähentänyt joitakin syöpätyyppejä, kuten ruokatorvi- ja mahasyöpiä.

Lue lisää

Mikä aiheuttaa syöpää? (Syöpäjärjestöt)