Äitiyden selvittämisessä käytettävät asiakirjat (äitiyslaki)

Tällä sivulla

Siirtymäsäännökset

Isyys- ja äitiyslait yhdistyivät vanhemmuuslaiksi 775/2022 1.1.2023. Lakien soveltamisessa ja asiakirjojen käyttämisessä eri tilanteissa tulee huomioida seuraavat asiat:

Jos vanhemmuuden selvittäminen aloitetaan 1.1.2023 jälkeen eli yhtään vanhemmuuden selvittämistä koskevaa neuvottelua ei ole pidetty ennen vanhemmuuslain voimaantuloa, eikä vanhemmuutta ole tunnustettu viimeistään 31.12.2022:

Vanhemmuus on tunnustettu viimeistään 31.12.2022:

  • Kaikki tunnustamiseen liittyvät loput prosessit sekä mahdollisesti vielä tarvittava selvittäminen isyys- tai äitiyslakia soveltaen ja isyys- ja äitiysasiakirjoja käyttäen (ISAK- ja ASAK-sarja).
  • Huomaa, että jos 31.12.2022 mennessä vastaanotettu raskaudenaikainen tunnustaminen perutaan tai kiistetään vanhemmuuslain ollessa voimassa, tällöin vanhemmuuden selvittäminen ja tunnustaminen tehdään vanhemmuuslain mukaan ja VSAK-asiakirjoja käyttäen.

Isyyden tai äitiyden selvittäminen on aloitettu eli ainakin yksi vanhemmuuden selvittämistä koskeva neuvottelu on pidetty viimeistään 31.12.2022, mutta vanhemmuutta ei ole tunnustettu ennen vanhemmuuslain voimaantuloa: 

  • Selvittämiseen liittyviin prosesseihin sovelletaan isyys- tai äitiyslakia ja käytetään ISAK- tai ASAK-asiakirjoja, mutta tunnustamisprosessiin sovelletaan vanhemmuuslakia ja sen myötä käytetään VSAK-asiakirjoja (myös selvittämispöytäkirjan osalta).

Tärkeää tietoa

Tältä sivulta  löytyvät äitiyden selvittämisen asiakirjat, kun äitiyden selvittämiseen sovelletaan äitiyslakia. Katso siirtymäsäännöksiä koskevat ohjeet edeltä. Vastaavat asiakirjat on julkaistu myös ruotsiksi. 

Äitiyden selvittämisen asiakirjat ovat täytettäviä doc-tiedostoja. Asiakirjojen käyttäjän on kaikissa tilanteissa huolehdittava tietoturvasta ja varmistuttava siitä, ettei omalle työasemalle jää avoimia tiedostoja sekä siitä, että tiedostoja ei tallenneta omalle työasemalle tai verkkopalvelimelle niin että niihin on pääsy ulkopuolisilla henkilöillä. 

Äitiyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Siirry sivulle: Vanhemmuuden tunnustaminen ennen lapsen syntymää 1.1.2023 jälkeen.

Äitiyden selvittäminen ja tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Lastenvalvojan päätökset

Avioliiton aikana syntyneen lapsen äitiyden selvittäminen

Asiakirjoja käytetään tilanteessa, jossa synnyttänyt äiti on ollut avioliitossa miehen kanssa lapsen syntyessä. Äitiyttä voidaan selvittää, jos lapsen mahdollinen toinen äiti tunnustaa tai ilmoittaa aikovansa tunnustaa lapsen ja synnyttänyt äiti ja aviomiesisä hyväksyvät selvittämisen ja tunnustamisen.

YHTEYSTIEDOT

Marjo Avela
johtava asiantuntija 
[email protected]
puh. 029 524 8723