Vanhemmuuden selvittämisessä käytettävät asiakirjat

Tältä sivulta löytyvät vanhemmuuslain 775/2022 mukaiset vanhemmuuden selvittämisen asiakirjat käyttäjätietoineen suomeksi. Vastaavat asiakirjat on julkaistu myös ruotsiksi. Osa asiakirjoista on julkaistu kaksikielisinä (suomi-englanti). 

Tärkeää

Vanhemmuuden selvittämisen asiakirjat ovat täytettäviä pdf-tiedostoja. Älä täytä asiakirjaa selaimessa, vaan lataa se täyttämättömänä käyttöösi. Asiakirjojen käyttäjän on kaikissa tilanteissa huolehdittava tietoturvasta ja varmistuttava siitä, ettei omalle työasemalle jää avoimia tiedostoja sekä siitä, että tiedostoja ei tallenneta omalle työasemalle tai verkkopalvelimelle niin että niihin on pääsy ulkopuolisilla henkilöillä.

Käyttäjän tulee huolehtia myös siitä, että hänellä on käytössään viimeisin versio kustakin asiakirjasta. Asiakirjan vasemmassa alakulmassa oleva päivämäärä on asiakirjan käyttöönottopäivä. 

Pdf-asiakirjat ovat varajärjestely, mikäli käyttäjällä ei ole käytössään tietojärjestelmää/ohjelmistoa, jonka avulla asiakirjoja yleensä käytetään.

Tällä sivulla

Siirtymäsäännökset

Isyys- ja äitiyslait yhdistyivät vanhemmuuslaiksi 775/2022 1.1.2023. Lakien soveltamisessa ja asiakirjojen käyttämisessä eri tilanteissa tulee huomioida seuraavat asiat:

Jos vanhemmuuden selvittäminen aloitetaan 1.1.2023 jälkeen eli yhtään vanhemmuuden selvittämistä koskevaa neuvottelua ei ole pidetty ennen vanhemmuuslain voimaantuloa, eikä vanhemmuutta ole tunnustettu viimeistään 31.12.2022:

  • Selvittämis- ja tunnustamisprosessiin sovelletaan kokonaisuudessaan vanhemmuuslakia ja käytetään vanhemmuusasiakirjoja (VSAK-sarja) lapsen iästä riippumatta. 

Vanhemmuus on tunnustettu viimeistään 31.12.2022:

  • Kaikki tunnustamiseen liittyvät loput prosessit sekä mahdollisesti vielä tarvittava selvittäminen isyys- tai äitiyslakia soveltaen ja isyys- ja äitiysasiakirjoja käyttäen (ISAK- ja ASAK-sarja).
  • Huomaa, että jos 31.12.2022 mennessä vastaanotettu raskaudenaikainen tunnustaminen perutaan tai kiistetään vanhemmuuslain ollessa voimassa, tällöin vanhemmuuden selvittäminen ja tunnustaminen tehdään vanhemmuuslain mukaan ja VSAK-asiakirjoja käyttäen.

Isyyden tai äitiyden selvittäminen on aloitettu eli ainakin yksi vanhemmuuden selvittämistä koskeva neuvottelu on pidetty viimeistään 31.12.2022, mutta vanhemmuutta ei ole tunnustettu ennen vanhemmuuslain voimaantuloa: 

Vanhemmuuden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Vanhemmuuden tunnustaminen ennen lapsen syntymää otetaan vastaan käyttämällä ensisijaisesti Digi- ja väestötietovirasto (DVV) VanhemmuusWeb-ilmoitusjärjestelmää. 

Toissijaisesti käytetään alta löytyvää asiakirjaa.  

Lue lisää: Vanhemmuuden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Vanhemmuuden selvittäminen ja tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Lue lisää: Vanhemmuuden selvittäminen ja tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen 

Tässä prosessissa käytetään tarvittaessa asiakirjoja myös prosesseista: 

Avioliiton aikana syntyneen tai raskausaikana tunnustetun lapsen vanhemmuuden selvittäminen

Tässä prosessissa käytetään tarvittaessa asiakirjoja myös prosessista:
Oikeusgeneettinen isyystutkimus

sekä asiakirjoja VSAK-02 (mahdollisen toisen vanhemman osalta), VSAK-03 ja VSAK-04 prosessista:
Vanhemmuuden selvittäminen ja tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Lue lisää: Avioliiton aikana syntyneen tai raskausaikana tunnustetun lapsen vanhemmuuden selvittäminen

Oikeusgeneettinen isyystutkimus

Lue lisää: Oikeusgeneettinen isyystutkimus

Lastenvalvojan päätökset

Lue lisää: Lastenvalvojan päätökset

Oikeudenomistajat

Lue lisää: Oikeudenomistajat

Kaksikieliset asiakirjat

Tärkeää

Alla olevat asiakirjat ovat kaksikielisiä (suomi-englanti) vanhemmuuden selvittämisen asiakirjoja. Näitä asiakirjoja käytettäessä on huomattava, että mahdollisissa tulkintatilanteissa näiden kielten välillä, suomi on asiakirjojen virallinen kieli ja englanti on epävirallinen käännös. 

Jos isyyttä selvitetään siirtymäsäännösten vuoksi isyyslain nojalla, kaksikieliset asiakirjat ovat saatavilla sivulta:
Isyyden selvittämisessä käytettävät asiakirjat

Vanhemmuuden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Vanhemmuuden selvittäminen ja tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Avioliiton aikana syntyneen tai raskausaikana tunnustetun lapsen vanhemmuuden selvittäminen

Oikeusgeneettinen isyystutkimus

Asiakirjojen säilytys

Laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 säädetään, että kaikki vanhemmuuden selvittämiseen liittyvät asiakasasiakirjat säilytetään 120 vuoden ajan lapsen syntymästä. Pysyvästi säilytettäviä ovat 8., 18. ja 28. päivänä syntyneiden kaikki asiakasasiakirjat.

Vanhemmuuden selvittämisen päätyttyä toimitetaan Digi- ja väestötietovirastoon asiakirjoista alkuperäiskappaleet. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa on selvitetty avioliiton aikana syntyneen tai raskausaikana tunnustetun lapsen isyyttä vanhemmuuslain 6 §:n 3 momentin 1 kohdan perusteella ja isyyden selvittäminen ja oikeusgeneettinen isyystutkimus ovat osoittaneet, ettei vanhemmuuslain3 §:n perusteella todettu isä ole lapsen biologinen isä. Näissä tilanteissa synnyttäneen äidin ja vanhemmuuslain 3 §:n perusteella todetun isän tulee saada asiakirjojen alkuperäiskappaleet, jotka he toimittavat Digi- ja väestötietovirastoon, jos he päättävät hakea isyyden kumoamista.

Asiakirjojen valmistelu

Vanhemmuuslain 775/2022 69 §:n, asetuksen 807/2022 sekä asetuksen 805/2022 mukaisesti asiakirjojen kaavan vahvistamisesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Valmisteluun on osallistunut laaja joukko asiakirjojen käyttäjiä sekä usean eri alan asiantuntijoita.

VANHEMMUUDEN VAHVISTAMINEN

Vanhemmuuden vahvistamisesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Lastenvalvojien tulee lähettää asiakirjat vanhemmuuden vahvistamista varten osoitteeseen:

Digi- ja väestötietovirasto Pori
PL 1007
28101 PORI
puhelin: 029 553 7314 (klo 9-12)
sähköposti: vanhemmuus(at)dvv.fi

Jos vanhemmuuden selvittämisestä on vastannut lastenvalvoja Ahvenanmaalla, asiakirjat lähetetään osoitteeseen:

Ahvenanmaan valtionvirasto
Maistraattiyksikkö
PL 58
22101 Maarianhamina
 

YHTEYSTIEDOT

Marjo Avela
johtava asiantuntija 
[email protected]
puh. 029 524 8723