Isyyden selvittämisessä käytettävät asiakirjat (isyyslaki)

Tällä sivulla

Siirtymäsäännökset

Isyys- ja äitiyslait yhdistyivät vanhemmuuslaiksi 775/2022 1.1.2023. Lakien soveltamisessa ja asiakirjojen käyttämisessä eri tilanteissa tulee huomioida seuraavat asiat:

Jos vanhemmuuden selvittäminen aloitetaan 1.1.2023 jälkeen eli yhtään vanhemmuuden selvittämistä koskevaa neuvottelua ei ole pidetty ennen vanhemmuuslain voimaantuloa, eikä vanhemmuutta ole tunnustettu viimeistään 31.12.2022:

Vanhemmuus on tunnustettu viimeistään 31.12.2022:

  • Kaikki tunnustamiseen liittyvät loput prosessit sekä mahdollisesti vielä tarvittava selvittäminen isyys- tai äitiyslakia soveltaen ja isyys- ja äitiysasiakirjoja käyttäen (ISAK- ja ASAK-sarja).
  • Huomaa, että jos 31.12.2022 mennessä vastaanotettu raskaudenaikainen tunnustaminen perutaan tai kiistetään vanhemmuuslain ollessa voimassa, tällöin vanhemmuuden selvittäminen ja tunnustaminen tehdään vanhemmuuslain mukaan ja VSAK-asiakirjoja käyttäen.

Isyyden tai äitiyden selvittäminen on aloitettu eli ainakin yksi vanhemmuuden selvittämistä koskeva neuvottelu on pidetty viimeistään 31.12.2022, mutta vanhemmuutta ei ole tunnustettu ennen vanhemmuuslain voimaantuloa: 

  • Selvittämiseen liittyviin prosesseihin sovelletaan isyys- tai äitiyslakia ja käytetään ISAK- tai ASAK-asiakirjoja, mutta tunnustamisprosessiin sovelletaan vanhemmuuslakia ja sen myötä käytetään VSAK-asiakirjoja (myös selvittämispöytäkirjan osalta).

Tärkeää tietoa

Tältä sivulta löytyvät isyyden selvittämisen asiakirjat, kun isyyden selvittämisessä sovelletaan isyyslakia. Katso siirtymäsäännöksiä koskevat ohjeet edeltä. Vastaavat asiakirjat on julkaistu myös ruotsiksi. Osa asiakirjoista on julkaistu kaksikielisinä suomeksi ja englanniksi. 

Isyyden selvittämisen asiakirjat ovat täytettäviä doc-tiedostoja. Asiakirjojen käyttäjän on kaikissa tilanteissa huolehdittava tietoturvasta ja varmistuttava siitä, ettei omalle työasemalle jää avoimia tiedostoja sekä siitä, että tiedostoja ei tallenneta omalle työasemalle tai verkkopalvelimelle niin että niihin on pääsy ulkopuolisilla henkilöillä.

Isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Siirry sivulle: Vanhemmuuden tunnustaminen ennen lapsen syntymää 1.1.2023 jälkeen.

Isyyden selvittäminen ja tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Avioliiton aikana syntyneen lapsen isyyden selvittäminen

Oikeusgeneettinen isyystutkimus

Lastenvalvojan päätökset

Oikeudenomistajat

Kaksikieliset asiakirjat

Alla olevat isyyslain mukaiset asiakirjat ovat kaksikielisiä (suomi-englanti). Näitä asiakirjoja käytettäessä on huomattava, että mahdollisissa tulkintatilanteissa näiden kielten välillä, suomi on asiakirjojen virallinen kieli ja englanti on epävirallinen käännös. 

Isyyden selvittäminen ja tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Oikeusgeneettinen isyystutkimus

Avioliiton aikana syntyneen lapsen isyyden selvittäminen

Asiakirjojen säilytys

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 säätää, että kaikki isyyden selvittämiseen liittyvät asiakasasiakirjat säilytetään 120 vuoden ajan lapsen syntymästä. Pysyvästi säilytettäviä ovat 8., 18. ja 28. päivänä syntyneiden kaikki asiakasasiakirjat.

Isyyden selvittämisen päätyttyä toimitetaan Digi- ja väestötietovirastoon asiakirjoista alkuperäiskappaleet. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa on selvitetty avioliiton aikana syntyneen lapsen isyyttä isyyslain 4 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti ja isyyden selvittäminen ja oikeusgeneettinen isyystutkimus ovat osoittaneet, ettei isyyslain 2 §:n mukainen isä ole lapsen biologinen isä. Näissä tilanteissa äidin ja isyyslain 2 §:n mukaisen isän tulee saada asiakirjojen alkuperäiskappaleet, jotka he toimittavat Digi- ja väestötietovirastoon, jos he päättävät hakea isyyden kumoamista.

YHTEYSTIEDOT

Marjo Avela
johtava asiantuntija 
[email protected]
puh. 029 524 8723