Handlingarna för en moderskapsutredning (moderskapslagen)

Övergångsbestämmelser

Moderskapslagen och faderskapslagen slogs ihop till en föräldraskapslag 1.1.2023. 

Ifall utredande av föräldraskap inleds efter den 1 januari 2023 det vill säga inga överläggningar inför föräldraskapsutredning har hållits före föräldraskapslagen trätt i kraft och föräldraskapet har inte erkänts senast den 31 december 2022. 

Erkännande av föräldraskapet har skett senast den 31 december 2022:

  • Alla slutliga processer gällande erkännande samt möjlig utredning som ännu kan behövas med tillämpning av faderskaps- och moderskapslagen och användning av faderskaps- och moderskapshandlingar (ISAK- och ASAK-serien).
  • Observera, ifall ett erkännande som tagits emot under graviditeten före den 31 december 2022 återkallas eller bestrids när föräldraskapslagen är i kraft görs utredande av föräldraskap och erkännande i enlighet med föräldraskapslagen och genom att använda VSAK-handlingar.

Utredande av faderskap eller moderskap har inletts det vill säga en överläggning inför föräldraskapsutredning har hållits senast den 31 december 2022 men föräldraskapet har inte erkänts före föräldraskapslagen trätt i kraft. 

Viktigt

Handlingarna för en moderskapsutredning är .doc-filer som kan fyllas med en dator. Användaren av handlingarna ska se till dataskyddet och försäkra sig om att det inte finns några öppna filer kvar i den egna arbetsstationen och att filer inte sparas i den egna arbetsstationen eller på nätservern så att utomstående personer får tillgång till dessa.

Erkännande av moderskap innan barnet föds

Gå till sidan: Erkännande av föräldraskap innan barnet föds efter 1.1.2023

Utredning av moderskapet efter barnets födelse 

Barnatillsyningsmannens beslut

Moderskapsutredning då det gäller ett barn som fötts inom ett äktenskap 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Marjo Avela
ledande expert 
[email protected]
tfn 029 524 8723