Suun terveydenhuollon kehittäminen

THL kehittää suun terveydenhuoltoa sekä tutkii suomalaisten suun terveyttä ja suun terveydenhuollon tilaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa sekä raportoi tuloksista. Tavoitteenamme on parantaa väestön suun terveyttä.

Sivun sisältö

Suun terveydenhuollon merkitys hyvinvoinnille

Suun sairaudet ovat maailman yleisimpiä sairauksia. Ne ovat yhteydessä muihin kroonisiin sairauksiin ja niiden riskit vastaavat muiden kroonisten sairauksien riskejä. Kuitenkin suun sairaudet olisivat ehkäistävissä helposti ja siksi niiden ennakoiva hoito on tärkeää. 

Hyvinvointialueiden johtajat voivat seurata dataa suun terveydenhuollon tilasta ja laadusta esimerkiksi Kuva-indikaattoreista, Sotkanet- ja Avohilmo -palveluista. Vuonna 2023 suun terveydenhuollosta saadaan myös laaturekisteridataa.

Suun terveydenhuollon kehittäminen 

THL tukee suun terveydenhuollon palvelujärjestelmien ja tietorakenteiden kehittämistä ja kerää, analysoi ja raportoi suun terveydenhuoltoon ja väestön suun terveyteen liittyvää tietoa. Edustamme koko kenttää, mukaan lukien suuhygienistit, hammashoitajat, terveydenhoitajat ja hammaslääkärit. Välitämme tietoa uusista suosituksista, kansainvälisistä raporteista ja alan hyvistä käytännöistä ja osallistumme suun terveydenhuollon järjestelmän kehittämiseen. 

THL kehittää suun terveydenhuoltoa muun muassa suun terveydenhuollon kehittämisen verkoston (SUTKE) avulla. Verkostossa on esillä ajankohtaisia teemoja ja se on alan asiantuntijoiden tärkeä viestintäkanava.

Verkostolla on ohjausryhmä ja verkosto voi perustaa myös alatyöryhmiä tarpeen mukaan. Tavoitteena ovat laadukkaat, asiakkaiden tarpeita vastaavat, vaikuttavat ja kustannustehokkaasti tuotetut palvelut kaikkialla Suomessa huomioiden myös terveydenhuollon henkilöstön työhyvinvointi.

Suun terveydenhuollon toimenpidekoodit, tietorakenteet ja kirjaamisohjeet

THL kehittää suun terveydenhuollon tietorakenteita ja ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kirjaamaan, käsittelemään ja käyttämään terveydenhuollon tietosisältöjä yhtenäisellä tavalla. Asiantuntijatyöryhmä päättää käytössä olevat koodit ja tietorakenteet. 

Ohjaus sisältää myös suun terveydenhuollossa käytettävät rakenteisen kirjaamisen ohjeet ja toimenpidekoodit. Toimenpidekoodeja käytetään potilasasiakirjoissa ja niillä kuvataan toiminnan sisältöä.

Lisätietoja

Ulla Harjunmaa
ylihammaslääkäri
[email protected]

Leena Nuorteva
erikoissuunnittelija
[email protected]

Hanna-Leena Saarela
asiantuntijalääkäri
[email protected]