Utveckling av mun- och tandvården

THL utvecklar mun- och tandvården, undersöker finländarnas munhälsa och läget inom mun- och tandvården i samarbete med andra aktörer samt rapporterar om resultaten. Vårt mål är att förbättra befolkningens munhälsa.

Sidans innehåll

Mun- och tandvårdens betydelse för välfärden

Munsjukdomar hör till de vanligaste sjukdomarna i världen. De är kopplade till andra kroniska sjukdomar och riskerna med dem motsvarar riskerna med andra kroniska sjukdomar. Det är dock lätt att förebygga munsjukdomar och därför är det viktigt med föregripande behandling. 

Välfärdsområdenas direktörer kan följa data om mun- och tandvårdens tillstånd och kvalitet till exempel via KUVA-indikatorerna samt tjänsterna Sotkanet och Avohilmo. År 2023 får man också kvalitetsregisterdata om mun- och tandvården.

Utveckling av mun- och tandvården 

THL stöder utvecklingen av mun- och tandvårdens servicesystem och datastrukturer och samlar in, analyserar och rapporterar information om mun- och tandvården och befolkningens munhälsa. Vi representerar hela fältet, inklusive munhygienister, tandskötare, hälsovårdare och tandläkare. Vi förmedlar information om nya rekommendationer, internationella rapporter och god praxis inom branschen och deltar i utvecklingen av mun- och tandvårdssystemet. 

THL utvecklar mun- och tandvården bland annat med hjälp av nätverket för utveckling av mun- och tandvården (SUTKE). Nätverket lyfter fram aktuella teman och är en viktig kommunikationskanal för experter inom branschen.

Nätverket har en styrgrupp och kan också inrätta underarbetsgrupper enligt behov. Målet är högklassig service som motsvarar klienternas behov och som är effektiv och kostnadseffektiv i hela Finland, samtidigt som hälso- och sjukvårdspersonalens arbetshälsa beaktas.

Åtgärdskoder, datastrukturer och dokumentationsanvisningar för mun- och tandvården

THL utvecklar datastrukturer för mun- och tandvården och instruerar yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården att dokumentera, behandla och använda hälso- och sjukvårdens datainnehåll på ett enhetligt sätt. En expertgrupp beslutar om vilka koder och datastrukturer som används. 

Handledningen innehåller också instruktioner och åtgärdskoder för strukturerad dokumentation inom mun- och tandvården. Åtgärdskoderna används i journalhandlingarna och med dem beskrivs verksamhetens innehåll.

Mer information

Ulla Harjunmaa
övertandläkare
[email protected]

Leena Nuorteva
specialplanerare
[email protected]

Hanna-Leena Saarela
sakkunnig läkare
[email protected]