Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkisto on Kanta-palveluihin kuuluva palvelu, johon arkistoidaan potilaille tehdyt kuvantamistutkimusten kuva-aineistot, kuten röntgen- ja magneettikuvat sekä kuviin liittyvät pyynnöt, tutkimusmerkinnät ja -lausunnot.

Yhtenäinen Kanta-arkistointi mahdollistaa kuvien saatavuuden sekä valtakunnallisesti että yksityisten ja julkisten terveydenhuollon organisaatioiden välillä. Kuvat ovat vain terveydenhuollon ammattihenkilöstön käytössä potilaan luvalla.

Arkiston toteuttaminen perustuu asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaan lakiin sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista.

Hyödyt potilaalle

 • avaa Omakannan kautta pääsyn kuvantamistutkimuksia koskeviin lausuntoihin, jotka voi myös ladata tai jakaa eteenpäin
 • parantaa tietosuojaa, sillä omien tietojen katsomisen ja jatkokäytön voi myös kieltää 
 • auttaa potilasta osallistumaan omaan hoitoonsa

Hyödyt terveydenhuollon ammattihenkilöstölle

 • mahdollistaa aikaisempien, arkistoon tallennettujen vertailukuvien hakemisen 
 • helpottaa uuden kuvantamistutkimuksen tarpeen arviointia
 • mahdollistaa kuvien laadun ja tulosten tarkastelun yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
 • vähentää manuaalista kirjanpitoa 

Hyödyt yhteiskunnalle 

 • säästää kustannuksia, kun alueellisista ja paikallisista arkistoista voidaan luopua
 • mahdollistaa säteilyrasitustiedon tallentamisen ja raportoinnin 
 • ennaltaehkäisee päällekkäisiä ja turhia kuvantamistutkimuksia 
 • mahdollistaa potilasturvallisuuden parantamisen sekä hoitoprosessien kehittämisen 
 • parantaa kuva-aineistojen vertailtavuutta sekä kansallisesti ja kansainvälisesti 

Kuva-aineistojen arkisto mahdollistaa tietojen monipuolisen käytön 

Kuva-aineistojen arkistointi on THL ja Kelan Kanta-palveluiden yhteinen kehittämishanke. THL ohjeistaa ja koordinoi paikallisten terveydenhuollon organisaatioiden käyttöönottoja. Kelan Kanta-palvelut vastaa arkiston teknisestä määrittelystä, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Arkisto otettiin ensimmäisissä asiakasorganisaatiossa käyttöön syksyllä 2018. Kuvien arkistointi aloitettiin radiologisista tutkimuksista, kuten röntgenkuvista.

THL ja Kelan Kanta-palvelut kehittävät edelleen arkiston valmiuksia tiedon monipuoliseen hyödyntämiseen. Jatkossa arkistoon on tarkoitus koota säteilyrasitustietoa, jonka avulla terveydenhuollon ammattihenkilöstö pystyy arvioimaan uuden kuvantutkimuksen tarpeen sekä seuraamaan potilaaseen kohdistuvaa säteilyrasituksen määrää. Arkistoon liitetään myöhemmin myös hammas- ja silmälääkäreiden kuva-arkistot. Parhaillaan kehittämishankkeessa edistetään sydänfilmien ja näkyvän valon kuvien teknistä määrittelyä.

Lisätiedot

Ohjeet kuva-aineiston arkiston käyttöönottoon

Kuva-aineistojen arkiston toimintamallit (sähköinen julkaisu)

Keskeisten terveystietojen kirjaaminen: Kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset

Keskeisten terveystietojen kirjaaminen: kuvantamistutkimukset (YouTube)

Potilastiedon kirjaamisen yleisopas (sähköinen julkaisu)

Kirjaamisopas: Suun terveydenhuolto (sähköinen julkaisu)

Kuvantamisen asiakirjojen arkistointi (kanta.fi)

sotetiedonhallinta(at)thl.fi