Terveydenhuollon tiedonhallinta

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjaavat kansallisesti terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämistä. Ohjauksessa hyödynnetään muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuria, THL:n ohjaamaa tietoarkkitehtuuria sekä kansallisia määräyksiä, määrittelyjä ja ohjeita.

Kehittämistarpeista etenemissuunnitelmaan

STM ja THL kokoavat terveydenhuollon ammattilaisilta tiedonhallintaan ja tietosisältöihin liittyvät kehittämistarpeet, jotka STM priorisoi yhteistyössä terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Niiden perusteella tehdään pitkän aikavälin kehitystyötä  

THL selvittää vuosittain, miten terveydenhuollossa tarvittavia tietosisältöjä ja palveluita voisi kehittää ja konseptoida. Konsepti kuvaa kehittämiskohteet,  käyttötavat, ratkaisuvaihtoehdot, lainsäädännön, kustannushyödyn ja alustavan kehittämisen aikataulun.

THL pyytää konsepteista lausuntoja terveydenhuollon asiantuntijoilta ja tietojärjestelmävalmistajilta. STM päättää etenemisestä.

THL kehittää tietosisällöt yhdessä terveydenhuollon asiantuntijaverkostojen kanssa.

Tietorakenteiden määrittelyt

Tietorakenteiden määrittely tähtää kirjattavan tietosisällön yhtenäistämiseen ja kirjattavien sekä siirrettävien tietojen yhteentoimivuuteen.  

Yhtenäiset tietorakenteet harmonisoivat myös ensiö- ja toisiokäyttöön tuotettavien tietojen rakenteita. Harmonisointia tehdään määrittelemällä tiedontuotannossa käytettävät tietosisältömäärittelyt tietokomponentit ja asiakirjarakenteet, luokitukset ja koodistot sekä terminologiat ja sanastot. Yhtenäisillä tietorakenteilla harmonisoidaan myös ensiö- ja toisiokäyttöön tuotettavien tietojen rakenteita.

Koodistopalvelu
Asiakas- ja potilastietojen harmonisointi toisiokäyttöön
Sote-sanastot

Toiminnalliset määrittelyt

Toiminnallisilla määrittelyillä kuvataan, miten tietojärjestelmät tukevat tietojen kirjaamista terveydenhuollossa ja millaisia vaatimuksia tietojärjestelmiin kohdistetaan.

Kansallisesti määriteltyjen toiminnallisten vaatimusten ja tietorakenteiden pohjalta voidaan antaa olennaisten vaatimusten määräyksiä potilastietojärjestelmien vähimmäisvaatimuksiksi.

Määrittelyt terveydenhuollolle
Olennaiset vaatimukset ja sertifiointi

Toimintamallit

Tiedonhallinnan toimintamalleilla kuvataan, miten terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät uusia tietorakenteita. Malleilla kuvataan myös, miten valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluita eli Kanta-palveluita hyödynnetään.

Yhtenäiset toimintamallit varmistavat potilastietojärjestelmien ja Kanta-palvelujen tuottaman tiedon hyödyntämisen ja niiden tietoturvallisen käytön.

Toimintamallit ja -tavat
Terveydenhuollon toimintamalleihin liittyvät koulutusmateriaalit  

Kirjaamisohjeet

Kirjaamisoppaissa ohjeistetaan kirjaajille, miten tietorakenteita hyödynnetään. Tarpeelliset tiedot kannattaa kirjata mahdollisimman usein rakenteisesti ja valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla.
Terveydenhuollon kirjaamisohjeet