Lääkehoidon tiedonhallinta

Lääkehoidon tiedonhallinnassa tarvitaan tietoa potilaan lääkemääräyksistä sekä hänelle mahdollisesti hoidossa annetuista muista lääkevalmisteista Lääkehoidon tiedonhallintaan sisältyy tulevaisuudessa myös kansalaisen mahdollisuus tallentaa sähköisesti tietoa itse käyttämistään lääkevalmisteista.

Lääkehoidon tiedonhallinnan nykytila

Potilaiden kaikki reseptit tallennetaan nykyään Reseptikeskukseen, mutta esimerkiksi osastohoidon lääkitystieto ja muu potilaalle annettava lääkitystieto saattaa olla tallennettuna Potilastiedon arkistoon tai pelkästään organisaation omaan potilastietojärjestelmään.

Eri arkistoihin tallennettu tieto ei ole sähköisenä koosteena käytettävissä terveydenhuollossa tai potilaalla itsellään. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollossa ei aina ole ajantasaista tietoa sitä, mitä lääkkeitä potilas käyttää. Myöskään itsehoitolääkkeet eivät näy lääkärille, kun hän arvioi potilaan lääkitystä.

THL kehittää lääkehoidon tiedonhallintaa Kanta-palveluissa

Kanta-palveluiden lääkitysprojekti kokoaa yhteen 

  • lääkehoitoon liittyvät tiedot
  • kehittää valtakunnallista Kanta-lääkityslistaa ja sen hyödyntämistä edistäviä sähköisiä palveluita 
  • edistää kansalaisten sekä ammattilaisten mahdollisuuksia tunnistaa lääkehoidon ongelmia. 

Digitaaliset ratkaisut, kuten Kanta-lääkityslista, parantavat ammattilaisen mahdollisuutta saada kokonaiskäsitys potilaan lääkityksestä. Myös potilaan mahdollisuus omien lääkitystietojen hallintaan paranee.

Lääkehoidon tiedonhallintaa edistetään merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Tavoite on, että jatkossa kaikki lääkitystieto tallennetaan Reseptikeskukseen. Keskitetystä arkistosta lääkehoitoon osallistuvat ammattihenkilöt ja apteekit saavat tarvittavan tiedon.

Tarkoitus on myös toteuttaa kansalaiselle itselleen mahdollisuus tallentaa tietoa itsehoitolääkkeistä sekä saada tieto kaikista hänelle määrätyistä ja annetuista lääkkeistä Omakannan kautta.

Laaja-alainen lääkehoidon tiedonhallinnan yhteistyö

Keskeiset yhteistyökumppanit:

  • keskeiset viranomaiset, kuten Kela, Fimea, Valvira ja STM
  • apteekki- ja potilastietojärjestelmätoimittajat
  • sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat
  • lääkealan toimijat

THL vastaa toiminnallisten määrittelyiden hyväksymisestä ja kansallisten toimintamallien laatimisesta. THL myös tukee käyttöönotoissa ja ohjaa käytössä.

Lisätietoja

[email protected]

Kanta-palveluun kuuluu sähköinen resepti ja resepti-palvelu (kanta.fi)