ICF-luokituksen päivittäminen

ICF-luokituksen hyväksytyt päivitykset

ICF-luokitusta on päivitetty vuodesta 2010 alkaen. Osa päivityksistä on suuria (major) eli luokitukseen on lisätty täysin uusia koodeja. Osa päivityksistä on pienempiä (minor), jolloin jo olemassa olevien koodien selitteitä on muokattu, tarkennettu, lisätty tai poistettu.

Lista vahvistetuista, suomeksi käännetyistä ICF-päivityksistä 2011-2018 (pdf 732,3 kt) (THL)

ICF Koodistopalvelimella

ICF-luokitus on julkaistu THL:n Koodistopalvelimella sähköisiä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä varten. Se on ICF-luokituksen ensisijainen julkaisumuoto eli master-versio Suomessa. Master-versiota päivitetään, kun WHO FIC on päättänyt päivityksistä ja THL on hyväksynyt päivitysten suomenkieliset käännökset.

Sähköinen ICF-julkaisu tuotetaan master-version pohjalta, jolloin se automaattisesti sisältää kaikki päivitykset. THL ei enää julkaise ICF:ää painettuna kirjana.
ICF sähköisenä julkaisuna (THL)

ICF-luokituksen ylläpitäjät

Suomessa ICF-luokituksen suomenkielisen käännöksen ylläpidosta ja päivityksistä vastaa THL:n Toimintakyky-tiimi, Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen -yksikössä.

Kansainvälisesti ICF:n päivitysvastuu on WHO FIC (World Health Organization, Family of International Classifications) -verkostoon kuuluvilla kahdella asiantuntijaryhmällä: Toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden asiantuntijaryhmä (Functioning and Disability Reference Group, FDRG) sekä Päivitysten asiantuntijaryhmä (Update Reference Committee, URC).

ICF:n päivitysehdotusten tekeminen

Päivitykset tehdään ICF-update -päivitysalustalla vuosittaisessa prosessissa, johon kaikki asiasta kiinnostuneet voivat osallistua.

ICF Update Platform (WHO, englanniksi)

ICF-luokituksen päivitysten tavoitteena on:

1) parantaa luokitusta eri maiden käytännön kokemusten perusteella

2) liittää ICF-CY ja ICF yhteen yhdeksi tietorakenteeksi.

Jos haluat tehdä päivitysehdotuksen, toimi näin:

  • Rekisteröidy WHO:n ICF-päivitysalustalle
  • Tee selkeä ja perusteltu päivitysehdotus (tarve, tutkimusnäyttö tai tms.), jotta se voidaan käsitellä asianmukaisesti.