ICF-luokituksen käyttö

Käytön oppiminen

ICF:n käyttö edellyttää luokituksen rakenteen tuntemista. Toimintakykytiedon rakenteisessa kirjaamisessa ICF-koodeja ja tarkenteita käytetään toimintakykyhavaintojen aihekoodeina. THL suosittelee käyttämään aihekoodeina vähintään II luokitusportaan koodeja. 

Katso opasvideo aiheesta:
Toimintakykytiedon rakenteisen kirjaamisen harjoittelu (Youtube)

Tutustu myös:
Toimintakykytiedon rakenteisen kirjaamisen opas (Yhteistyötilat)

Luokituksen käyttöä voi myös opiskella osallistumalla ICF-koulutukseen tai opetella ICF-itseoppimisverkkotyökalun avulla. ICF:n käytössä noudatetaan eettistä ohjeistusta. 
Eettinen ohjeistus (THL)

Käyttöä voi myös opetella ICF-itseoppimisverkkotyökalun avulla.
ICF-itseopiskelumateriaali (ICF e-learning)

Käyttöönotto ja työkalut luokituksen käyttöön

ICF-luokituksen käyttöönoton mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi on kehitetty ICF-ydinlistoja ja tarkistuslista sekä erilaisia työkaluja. Työkalut ovat lomakkeita, jota voi käyttää apuna toimintakyvyn arvioinnissa asiakastyössä. ICF-ydinlistoihin on valittu tiettyihin terveydentiloihin tai tilanteisiin soveltuvia kuvauskohteita, jolloin toimintakyvyn kuvaaminen ICF:n avulla käytännössä helpottuu. Tarkistuslista on WHO:n laatima monipuolinen lista yleisesti relevanteimmista ICF-kuvauskohteista käytännön työtä varten.
ICF-ydinlistat ja tarkistuslista (THL)
ICF:n käyttöä helpottavia työkaluja (THL)
Näin käytät ICF-työkaluja (THL)

ICF koulutukset

Ammattikorkeakoulut järjestävät ICF koulutuksia sekä täydennys- että tilauskoulutuksina yhteistyössä THL:n kanssa. 

ICF-koulutukset (THL)

ICF-itseopiskelumateriaali

WHO:n ICF eLearningTool -verkkokoulu on vapaasti kaikkien käytettävissä. Oppimisalustalla voi opiskella ICF:n perusteita tai kerrata ja testata jo olemassa olevia tietojaan ICF:stä. Verkkokoulu on saatavilla myös suomeksi.

ICF e-learning verkkoympäristö (ICF-elearning.com)

Muualla verkossa

Toimintakykymobiilisovelluksessa on ICF-pohjainen toimintakyvyn arviointi- ja kirjaamispohja, toimintakyvyn mittareita sekä kodin turvallisuusarvio. Arviointi tehdään numeraalisesti ja avoimella tekstillä. 

Toimintakykymobiili - Etelä-Karjala (Innokylä)