ICF:n eettiset ohjeet

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaan toimintakykyarviota tehdessä ICF:n avulla kuvattu tieto on henkilötietoa, johon pätevät yleisesti hyväksytyt tiedon käyttötarkoituksen mukaiset salassapitosäännökset. ICF-luokituksen käytössä täytyy noudattaa eettisiä ohjeita.

Kunnioitus ja luottamuksellisuus

  • Käytä ICF-luokitusta jokaisen yksilön arvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.
  • ICF-luokituksen tarkoitus ei ole leimata ihmisiä. Luokitusta ei saa käyttää määrittelemään ihmisiä heidän toimintarajoitteidensa mukaan.
  • Varmista, että henkilö, jonka toimintakykyä kuvataan, ymmärtää, mistä on kyse ja että hän suostuu kuvauksen tekemiseen. Jos henkilön kyky ymmärtää käsiteltävää asiaa on rajoittunut, hänen edustajansa täytyy osallistua aktiivisesti.

ICF-luokituksen käyttö

  • Selitä aina mahdollisuuksien mukaan yksilölle itselleen tai tämän edustajalle, miksi ICF-luokitusta käytetään. Kannusta heitä keskustelemaan sen sopivuudesta kyseisen henkilön toimintakyvyn kuvaamiseen.
  • Henkilöllä, jonka toimintakykyä kuvataan (tai hänen edustajallaan), täytyy olla mahdollisuus osallistua ja kyseenalaistaa tai vahvistaa käytettävän luokituksen ja tehdyn arvioinnin sopivuus.
  • Käytä ICF-luokitusta kokonaisvaltaisesti, koska kuvattava toimintakyvyn ongelma johtuu sekä henkilön terveydentilasta että hänen fyysisestä ja sosiaalisesta elinympäristöstään.

ICF-tiedon käyttö yhteiskunnallisiin tarkoituksiin

  • Käytä ICF-tietoa mahdollisimman paljon yhteistyössä yksilöiden kanssa vahvistamaan heidän valintojaan ja elämänhallintaansa.
  • Käytä ICF-luokituksesta saatavaa tietoa sellaisen sosiaalipolitiikan kehittämiseen ja poliittisen muutoksen aikaansaamiseen, jonka tavoitteena on vahvistaa ja tukea yksilöiden osallistumista.
  • Älä käytä ICF-luokitusta ja sen avulla saatavaa tietoa keinona, jolla evätään vakiintuneita oikeuksia tai muulla tavoin rajoitetaan yksilöiden tai ryhmien laillisia etuuksia.
  • Vaikka yksilöiden toimintakykyä olisi ICF:n mukaan kuvattu samalla tavalla, heidän välillään voi silti olla paljon eroavaisuuksia. ICF-luokituksiin viittaavien lakien ja säännösten ei pitäisi sisältää aiottua enempää yhdenmukaistamista. Varmista, että toimintakyvyn kuvaamisen kohteena olevia henkilöitä kohdellaan yksilöinä.