ICF-ydinlistat ja tarkistuslista

Tämän sivun sisältö

ICF-ydinlistojen käyttö

ICF-ydinlistat helpottavat ICF-luokituksen käyttöä. Ydinlistoihin on valittu tiettyihin terveydentiloihin tai tilanteisiin soveltuvia kuvauskohteita, jolloin toimintakyvyn kuvaaminen ICF:n avulla käytännössä helpottuu.

Ydinlistoja voi käyttää muistilistoina niistä asiakkaan sairauteen tai tilanteeseen liittyvistä toimintakyvyn kuvauskohteista, jotka vähintään pitäisi arvioida. Ydinlistoihin on koottu ne ICF-kuvauskohteet, joita vähintään tarvitaan kuvaamaan toimintakykyä tietyn sairauden tai taudin seurauksena.

Voit käyttää lyhyitä ydinlistoja asiakkaan toimintakyvyn kuvaamiseen missä tahansa sosiaali- tai terveydenhuollon tilanteessa. Lyhyet ydinlistat sisältävät noin 10–20 ICF-kuvauskohdetta.

Käytä laajempia ydinlistoja, kun asiakkaan toimintakyvystä tarvitaan tarkka moniammatillinen kuvaus. Laajoissa ydinlistoissa ICF-kuvauskohteiden määrä vaihtelee 90:stä 140:een.

ICF e-kuvauslomake (ICF Research Branch) - Sisältää kaikki ICF-ydinlistat ja koko ICF:n suomeksi 

ICF-ydinlistojen kehittäminen

ICF ydinlistoja on jo valmiina 35 yleisempään sairauteen sekä ikääntymisen ja työkyvyn arviointiin. Näiden lisäksi on yleinen ydinlista sekä yleinen toimintarajoitteet -ydinlista.

ICF-ydinlistat on kehitetty perusteellisen, monimenetelmäisen tieteellisen prosessin avulla. Valmisteluvaiheessa on tehty empiirinen monikeskustutkimus, järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus sekä laadullinen tutkimus. Lisäksi on tehty kysely asiantuntijoille.

Ydinlistan kehitysprosessi kestää noin kaksi vuotta. Alla on lueteltu tällä hetkellä saatavilla olevat ICF-ydinlistat.

Yleinen ydinlista

Yleistä ydinlistaa olisi hyvä käyttää aina käytännön arviointitilanteiden minimitarkistuslistana sekä yhdessä kaikkien muiden ydinlistojen kanssa. Yleisen ydinlistan sisältämät seitsemän kuvauskohdetta on valittu tilastollisesti yleisesti sopivimmiksi koko väestöön ja kaikkiin terveydentiloihin.

Yleinen ydinlista (N=7)

 • d450 Käveleminen
 • d455 Liikkuminen paikasta toiseen
 • b280 Kipuaistimus
 • b130 Henkinen energia ja viettitoiminnot
 • b152 Tunne-elämän toiminnot
 • d230 Päivittäin toistuvien tehtävien tekeminen ja toimien suorittaminen
 • d850 Vastikkeellinen työ

Kuntoutus- ja ympäristötekijöiden ydinlistat

Kun tarvitset yleistä ydinlistaa laajempaa näkökulma toimintakykyarviointiin, voit käyttää yleisen ydinlistan lisäksi kuntoutusydinlistan ja lyhyen ympäristötekijöiden ydinlistojen kuvauskohteita.

Kuntoutusydinlistaa ja ympäristötekijöiden lyhyttä ydinlistaa käytetään yleisinä tarkistuslistoina eri sairauksissa ja palveluissa, kun arvioidaan asiakkaiden toimintakykyä. Ne osoittavat, mitkä seikat tulisi vähintään ottaa huomioon arvioinnin ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Toimintakyvyn kuvauskohteet (n=30) kuntoutus-ydinlistassa

Ruumiin/kehon toiminnot

 • b130 Henkinen energia ja viettitoiminnot
 • b134 Unitoiminnot
 • b152 Tunne-elämän toiminnot
 • b280 Kipuaistimus
 • b455 Rasituksen sietotoiminnot
 • b620 Virtsaamistoiminnot
 • b640 Seksuaalitoiminnot
 • b710 Nivelten liikkuvuustoiminnot
 • b730 Lihasvoiman ja tehon tuottotoiminnot

Suoritukset ja osallistuminen

 • d230 Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittaminen
 • d240 Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen
 • d410 Asennon vaihtaminen
 • d415 Asennon ylläpitäminen
 • d420 Itsensä siirtäminen
 • d450 Käveleminen
 • d455 Liikkuminen paikasta toiseen
 • d465 Liikkuminen välineiden avulla
 • d470 Kulkuneuvojen käyttäminen
 • d510 Peseytyminen
 • d520 Kehon osien hoitaminen
 • d530 WC:ssä käyminen
 • d540 Pukeutuminen
 • d550 Ruokaileminen
 • d570 Omasta terveydestä huolehtiminen
 • d640 Kotitaloustöiden tekeminen
 • d660 Muiden henkilöiden avustaminen
 • d710 Henkilöiden välinen perustava vuorovaikutus
 • d770 Intiimit ihmissuhteet
 • d850 Vastikkeellinen työ
 • d920 Virkistäytyminen ja vapaa-aika

Ympäristötekijöiden lyhyt ydinlista (N=12)

 • e110 Syötävät ja juotavat tuotteet ja aineet henkilökohtaiseen tarkoitukseen
 • e115 Päivittäisen elämän tuotteet ja teknologiat henkilökohtaiseen käyttöön
 • e120 Tuotteet ja teknologiat henkilökohtaiseen liikkumiseen ja liikenteeseen sisä- ja ulkotiloissa
 • e135 Työssä käytettävät tuotteet ja teknologiat
 • e150 Julkisten rakennusten arkkitehtuuri- ja rakennussuunnittelun sekä rakentamisen tuotteet ja teknologiat
 • e155 Yksityisrakennusten arkkitehtuuri- ja rakennussuunnittelun sekä rakentamisen tuotteet ja teknologiat
 • e225 Ilmasto
 • e310 Lähiperhe
 • e320 Ystävät
 • e355 Terveydenhuollon ammattihenkilöt
 • e450 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden asenteet
 • e580 Terveys – palvelut, hallinto ja politiikka

ICF-ydinlistat tuki- ja liikuntaelinsairauksiin

 • Akuutti tuki- ja liikuntaelinsairaus
 • Post-akuutti tule-sairaus
 • Ankyloiva spondyliitti
 • Krooninen laaja-alainen kipu
 • Alaselkäkipu
 • Osteoartriitti
 • Osteoporoosi
 • Nivelreuma
 • Akuutti tulehduksellinen nivelreuma

ICF-ydinlistat sydän- ja verenkiertoelinsairauksiin

 • Kardiopulmonaalinen akuutti
 • Kardiopulmonaalinen post-akuutti
 • Iskeeminen sydäntauti
 • Diabetes
 • Lihavuus
 • Obstruktiivinen keuhkosairaus

ICF-ydinlistat neurologisiin sairauksiin

 • Neurologinen akuutti
 • Neurologinen post-akuutti
 • Aivohalvaus
 • Masennus
 • Bipolaarihäiriö
 • MS-tauti
 • Selkäydinvamma post-akuutti
 • Selkäydinvamma pitkäaikainen
 • Aivovamma
 • CP-vammaiset lapset ja nuoret
 • CP-vammaiset aikuiset

Muut ICF-ydinlistat

 • Rintasyöpä
 • Pään ja kaulan alueen syöpä
 • Tulehduksellinen suolistosairaus
 • Käden ongelmat
 • Unihäiriöt
 • Ammatillinen kuntoutus
 • Geriatrinen
 • Kuulohäiriö
 • Huimaus
 • Skitsofrenia
 • Autismin kirjon häiriö
 • ADHD – lapset ja aikuiset

ICF-tarkistuslista

WHO:n laatimaan ICF-tarkistuslistaan on koottu kymmeniä koodeja ICF-kuvauskohteista käytännön työtä varten. Sen avulla voit tunnistaa ja arvioida henkilön toimintakykyprofiilin monipuolisesti. Tarkistuslista on tarkoitettu ammattilaiselle, kun hän arvioi asiakkaan toimintakykyä. Tarkistuslistaa voi käyttää osittain myös yhdessä asiakkaan kanssa.  

ICF Checklist (WHO) 

Lähteitä

ICF Core set Projects (ICF Research Branch, englanniksi)

Birgit Prodinger, Alarcos Cieza, Cornelia Oberhauser, Jerome Bickenbach, Tevfik Bedirhan Üstün, Somnath Chatterji, Gerold Stucki Toward the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Rehabilitation Set: A minimal generic set of domains for rehabilitation as a health strategy. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Published online: January 28, 2016 

Cieza A, Oberhauser C, Bickenbach J et al.: Towards a minimal generic set of domains of functioning and health. BMC Public Health 2014:14:218.

Rauch A, Cieza A, Stucki G: How to apply the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) for rehabilitation management in clinical practice. Eur J Phys Rehabil Med 2008:44:329 - 342.

Muualla verkossa

ICF e-kuvauslomake (ICF Research Branch)

 • Sisältää kaikki ICF-ydinlistat ja koko ICF:n suomeksi 

Core sets projects (ICF Research Branch)

 • Tietoa ICF-ydinlistoista englanniksi

ICF itseopiskelumateriaali

WHO:n ICF eLearningTool -verkkokoulu on vapaasti kaikkien käytettävissä. Oppimisalustalla voi opiskella ICF:n perusteita tai kerrata ja testata jo olemassa olevia tietojaan ICF:stä. Verkkokoulu on saatavilla myös suomeksi.

ICF e-learning verkkoympäristö (ICF-elearning.com)